Naar inhoud

Nieuws

Beslissingen: milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning voor feestzaal

Beslissingen: verlenen milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning voor feestzaal met dansgelegenheid

• Dossiernummer leefmilieu: 42006/18513/1/E/1

• Dossiernummer stedenbouw: 42006/18453/B/2010/88

• Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 voor een feestzaal met dansgelegenheid

• Stedenbouwkundige aanvraag voor het regulariseren van bestaande airco-installaties, bestaande noodtrappen en functiewijziging van industrie naar fuifzaal

• Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 juli 2010

• Aanvragen van bvba AGAA, gevestigd Sint Ursulastraat 5, 9200 Dendermonde

• Op het perceel gelegen, Fabriekstraat 39, 9200 Dendermonde, kadastraal bekend Afd 5 (Baasrode), sectie C, nr 0495R 3

• De beslissingen liggen ter inzage van het publiek bij het uniek gemeentelijk loket, zijnde de dienst leefmilieu en afvalbeheer, van 4 augustus 2010 tot 3 september 2010

Tegen deze beslissingen is beroep mogelijk:
• binnen de 30 dagen na de bekendmaking voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het stadsbestuur
• bij de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Datum van het bericht: 29-07-2010
Huidig nieuwsoverzicht