Naar inhoud

Gevangenis

Gevangenis
In de Sint-Jacobsstraat (vroeger de Elststraat) werd in 1860-1863 een nieuwe rijksgevangenis opgetrokken naar een ontwerp van architect F. Derré. Het was een cellengevangenis met 121 cellen voor mannen en 34 voor vrouwen.

Begin jaren negentig werd beslist de oude gevangenis te renoveren. De eerste realisatie was de installatie van stromend water en de plaatsing van toiletten in de cellen.

De gevangenis is gebouwd volgens de principes van Ducpétiaux, heeft drie vleugels en telt drie bouwlagen. De totale capaciteit bedraagt 160 mannelijke gedetineerden.

Sinds april 1991 werd de bestaande GIS-afdeling (Gestandaardiseerde inrichtingsstructuur) omgevormd tot DVA (Drugsvrije afdeling). De principes en de activiteiten van de GIS (werken buiten cel, leven in gemeenschap) werden in grote lijnen behouden. De deelnemers aan het project ondertekenen een contract waarin bepaald wordt dat ze een gezonde levenswijze nastreven en zich onthouden van verboden producten en niet voorgeschreven medicatie.

In totaal zijn er in de gevangenis ongeveer 110 personen tewerkgesteld, waarvan 84 als bewakingspersoneel.

De strafinrichting bestaat enerzijds uit een arresthuis voor mannelijke gedetineerden voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde en anderzijds uit een inrichting voor strafuitvoering.
De gevangenis te Dendermonde kent een cellulair regime waarbij het hoofdaccent op de tewerkstelling ligt. Het werkaanbod is voldoende groot voor ieder gedetineerde die wil werken. Andere accenten zijn: beroepsopleiding en maatschappelijke reïntegratie.

Druggebruikers welke aan hun drugsproblematiek willen werken maar niet in aanmerking komen voor de DVA, kunnen zich inschrijven voor pretherapie.
laatst gewijzigd: 02 december 2008
Musea

Museumsecretariaat
Zwijvekemuseum, Nijverheidsstraat 1


Tel.  052-21 30 18
E-mail

Open:

ma-vr 9-12 u.
en 13-16 u.

Meer weten?