Naar inhoud

Sociale overlast jeugd

Sociale overlast rond de schoolomgeving 
Om ontoelaatbaar gedrag in de schoolomgeving (het blokkeren van de doorgang op het trottoir, het niet naleven van verkeersregels, druggebruik...) in de kiem te smoren, houdt de politie gericht toezicht. Hangplekken en jeugdontmoetingsplaatsen in de buurt van de scholen worden regelmatig bezocht door de voetpatrouilles. Onmiddellijk inspelen op ontoelaatbaar gedrag van jongeren is de boodschap.


Overlast door jeugd in bepaalde wijken en op speelpleinen
Toezicht op speelvoorzieningen in de wijken. Via fiets- en voetpatrouilles heeft men oog voor lawaaioverlast, pestgedrag, vandalisme en drugsgebruik en sluikstorten. Bij overlast wordt deze onmiddellijk aangepakt, waardoor het probleem beheersbaar blijft.
laatst gewijzigd: 05 april 2012
Lokale politie - Projectwerking
Noordlaan 150
Tel.  052-25 12 00
Fax  052-25 12 21
E-mail

Open:

Enkel na afspraak.Politiehulp
met vaststellingen
ter plaatse:

bel 101.