Naar inhoud

Elektronische identiteitskaart

elektronische identiteitskaart

Wie moet een identiteitskaart hebben?

Iedere burger vanaf 12 jaar wordt automatisch uitgenodigd d.m.v. een oproepingskaart.
Ook burgers ouder dan 75 jaar zullen een oproeping ontvangen.
Vanaf 15 jaar bent u verplicht uw identiteitskaart steeds op zak te hebben.
U kan de nieuwe elektronische identiteitskaart (= eID) ook op vrijwillige basis aanvragen of bij niet-gelijkende foto of bij verandering van naam of voornaam.

 


U wordt uitgenodigd voor het aanmaken van een identiteitskaart (eerste kaart of nieuwe kaart). Wat brengt u mee?

  • de oproepingskaart
  • de huidige identiteitskaart of een attest van verlies of diefstal afgeleverd door de politie
  • een recente foto in kleur of zwart-wit (vooraanzicht, zonder hoofddeksel, lichte – liefst witte – en egale achtergrond)
  • 21 EUR

Binnen de 3 weken zal u een uitnodiging krijgen onder de vorm van een brief met afscheurstrookjes van de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken waarin uw persoonlijke pin- en pukcode vermeld staan. Deze codes hebt u nodig bij het afhalen en het activeren van de elektronische identiteitskaart. De pincode kan aan het loket gewijzigd worden.
U moet deze pin- en pukcode goed bewaren! Zonder deze codes kan men geen wijzigingen in uw bevolkingsdossier aanbrengen zoals een adreswijziging. De prijs voor de heropvraging van deze codes bedraagt 5 EUR.


Vermijd lange wachttijden 
U komt best tijdens de werkdagen in de voormiddag (minst druk). De schoolgaande jeugd kan zich best aanmelden op woensdagnamiddag.
Langere wachttijden zijn er op woensdag van 17 tot 19 uur en op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur. 

Spoedprocedure
- Dringende procedure: 130 EUR
Levering eID en codes de derde werkdag na aanvraag.
- Zeer dringende procedure: 200 EUR
Levering eID en codes de tweede werkdag na aanvraag.

Wat bij verlies of diefstal?

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart doet u onmiddellijk aangifte bij de politie. Vergeet uw pasfoto niet! De politie geeft u een attest van verlies en laat de elektronische functies van de kaart blokkeren.
Als uw identiteitskaart wordt teruggevonden binnen de 7 dagen: verwittig dan onmiddellijk de bevolkingsdienst (Elise Willems tel.: 052-25 11 73) en de politie (tel. 052-25 12 00).
Echter, als uw identiteitskaart na 7 dagen nog steeds zoek is, wordt automatisch een procedure gestart voor het aanmaken van een nieuwe identiteitskaart.
U wordt opgeroepen door de bevolkingsdienst.

Identiteitsdocumenten verloren of gestolen ? 
DOC STOP voor de burger  
DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om 24u/24u het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (als dit nummer niet bereikbaar is, belt u naar +32 2 518 2123).   Eerst wordt de identiteit van de beller vastgesteld om na te gaan of hij wel degelijk de titularis is van het document. Daarna gaat de operator onmiddellijk over tot het blokkeren van de documenten. De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument (bv. bij het huren van een auto, het verrichten van een aankoop per post in zijn naam, het afsluiten van een lening op zijn naam, enz.).  

CHECK DOC : voor de professionelen  
www.checkdoc.be is een internetsite die iedereen in staat stelt, waar ook ter wereld, te verifiëren of een Belgisch identiteitsdocument, dat hem in het kader van een transactie wordt voorgelegd, wel degelijk is uitgereikt en niet bekend staat als verloren, gestolen, verlopen of ongeldig.  
Eens de operator van de helpdesk DOCSTOP een kaart heeft geblokkeerd, zal iedere verificatie op www.checkdoc.be aanleiding geven tot een « HIT » zonder te moeten wachten tot de titularis een aanvraag voor een nieuw identiteitsdocument doet.
De standaardgebruiker is de autoverhuurder, de bank of de kredietinstelling, de hotelsector, de notaris, de handelaar enz.  

Meer info: www.checkdoc.be of www.docstop.be.

Interessante links
www.eid.startpagina.be - Aanvraag abonnement De Lijn, Tax-on-web? Momenteel zijn er zowat 350 toepassingen voor burgers, bedrijven en van de overheid actief. Verder vindt u nog uitleg over kaartlezers, partners en rechtstreekse links.
www.eid.belgium.be  - Klik op de eID-landkaart en ontdek wat de eID u kan bieden. Hoe installeer je de eID? FAQ? Welke kaarten?
www.ibz.rrn.fgov.be  - Algemene Directie Instellingen en Bevolking en klik op 'Identiteitsdocumenten en elektronische kaarten'.
http://www.belgium.be/nl/  - Online diensten op de federale portaalsite van de Belgische overheid.

laatst gewijzigd: 25 april 2014
Dienst bevolking

Administratief Centrum

Franz Courtensstraat 11


Tel.  052-25 11 65
Fax  052-25 11 82
E-mail

Open:

ma-vr 9-12.30 u.
wo 14-19 u.
za 9-12 u.

Opgelet: za 7/11/2015:
open 9-10.30 u.

 

Let op: sluitingsdagen!

 

Bekijk de locatie op het stratenplan.

Meer weten?