naar top
Gemeente Dendermonde

Buurtopbouwwerk

Na afloop van het ‘Buurt aan zet’-project en de samenwerking met Samenlevingsopbouw vzw in 2019, volgde een evaluatie en een nieuw plan van aanpak voor het buurtopbouwwerk. Een actie die past binnen #Project9200 onder werf 9: kinderarmoede aanpakken.

Participatief onderzoek HOGENT

HOGENT voerde in 2021 een onderzoek uit in vijf buurten: Broekkant, Donck-Vlotgras, ’t Keur-Blauwe Steen, Wastijne (Boonwijk) en Hof ten Rode. De onderzoekers gingen in gesprek met buurtbewoners, vrijwilligers, medewerkers van organisaties en stadsdiensten. Per buurt kwamen ze tot enkele kernthema’s. Thema’s die uit de bevragingen en interviews naar voor kwamen als mogelijke aangrijpingspunten voor het buurtopbouwwerk.

Het rapport met hun bevindingen vormt het startpunt voor het buurtopbouwwerk.

Groep INTRO als nieuwe partner

Het lokaal bestuur sloot een convenant af met Groep INTRO vzw voor 2 jaar.

Tot midden 2023 zullen de buurtopbouwwerkers actief zijn in de vijf buurten. De focus ligt op drie buurten: Donck-Vlotgras, Hof ten Rode en Wastijne. In de buurten ’t Keur-Blauwe Steen en Broekkant zullen de buurtopbouwwerkers vooral de bestaande initiatieven versterken en ondersteunen.

Hier vind je een kaart met de situering van de buurten. (bron: www.geopunt.be)

Wat te verwachten?

Buurtopbouwwerkers zijn sociaal werkers die de vinger aan de pols houden van wat er leeft in uw buurt. Ze zijn makkelijk aanspreekbaar en bereikbaar voor elke bewoner. Ze brengen mensen samen en dragen actief bij aan een betere dialoog. Samen met buurtbewoners gaan ze op zoek naar blijvende oplossingen voor knelpunten in uw buurt.

Iedereen is er welkom zonder afspraak, voor een babbel, voor informatie of met een vraag.  Lees er meer over in de flyer (zie onderaan).

  • Buurtpunt Donck-Vlotgras
    Vlotgraslaan 16, op donderdag van 9-12 u.
  • Buurtpunt Hof ten Rode
    Hof ten Rode 78, op dinsdag van 9-12 u.
  • Buurtpunt Wastijne
    Serbosstraat 8, op donderdag van 13-16 u.

Meer informatie?

Kim Bauwens
Buurtopbouwwerker Groep INTRO
kim.bauwens@GroepIntro.be
0471-61 21 50

Sociaal Huis
indebuurt@dendermonde.be
052-37 85 00