naar top
Gemeente Dendermonde

Ruimtelijke visie op wonen

De toekomst brengt heel wat woonuitdagingen met zich mee: sterke bevolkingsgroei, vergrijzing, andere woonwensen, renovatie van oudere woningen ...

Deze uitdagingen gaan gepaard met een blijvende vraag naar bijkomende woongelegenheden. De stad wil die bijkomende woningen op de juiste manier voorzien, op plaatsen die daarvoor het meest geschikt zijn. Een grootschalige studie over de toekomstige woonbehoefte moet dit vraagstuk beantwoorden. De studie loopt tot eind 2021 en bestaat uit drie delen:

  1. Een woonbehoeftestudie, waarbij we cijfermatig onderzoeken wat de woonvraag en het woonaanbod zijn tot 2035 – en hoeveel woningen er dus nog nodig zijn in Dendermonde - én waarbij we onderzoeken wat de woonwensen van de Dendermonderaren zijn.
  2. Ruimtelijk onderzoek voor 11 uitgekozen deelgebieden: hoe gaan we in de toekomst om met een aantal nog niet bebouwde gebieden.
  3. Uitwerken van handvaten voor het vergunningenbeleid. Welke krijtlijnen zal het stadsbestuur de komende jaren hanteren bij het beoordelen van bouwaanvragen?

Woonbehoeftestudie

Bevraging woonwensen

Van 7 april tot 7 mei peilden we naar jullie woonwensen. We ontvingen 467 ingevulde enquêtes. Studiebureau Antea is bezig met het verwerken van jullie input.

De resultaten vinden jullie binnenkort op deze website.