naar top
Gemeente Dendermonde

Zeelsebaan: wegen- en rioleringswerken

Het Vlaams gewest, de nv Aquafin en het lokaal bestuur Dendermonde voerden wegen- en rioleringswerken uit in een deel van de Steenweg van Grembergen en in de Zeelsebaan (N47) tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan/Grootzand en het kruispunt met Kleinzand.

De riolerings- en wegenwerken gingen van start op 14 september 2020.
Op vrijdagavond 18 maart 2022 ging de nieuwe weg open voor alle verkeer.

Gescheiden riolering

We legden een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afvalwater van het regenwater scheiden, is beter voor het milieu. Daarom heeft Aquafin het rioleringsstelstel vernieuwd.

Met een gescheiden systeem kan het regenwater de bodem insijpelen en de grondwaterreserves aanvullen. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op die manier voorkomen we het ontstaan van wateroverlast wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken.

Herinrichting van de weg

De Steenweg van Grembergen pakten we aan van de kruising met de Scheldedreef tot iets voorbij de afslag naar de Martelarenlaan.

We vernieuwden het wegdek van de Zeelsebaan over een traject dat loopt van de kruising met Kleinzand tot Grootzand.

Langs de Zeelsebaan legden we nieuwe fiets- en voetpaden aan:

  • Van de kruising met Kleinzand tot het huisnummer 42 is het fietspad verhoogd aangebracht.
  • Ter hoogte van het huisnummer 42 tot de kruising met Grootzand zijn er vrijliggende fietspaden. Het fietspad wordt met een groenstrook van de rijweg gescheiden.
  • Alle voetpaden worden vernieuwd alsook de openbare verlichting.

Om het verkeer op de Zeelsebaan vlotter en veiliger te doen verlopen, legden we een nieuwe ventweg aan die parallel met de Zeelsebaan loopt, ter hoogte van de woningen en bedrijven met huisnummers 27 tot 41, met eenrichtingsverkeer en parkeerverbod op de berm.
Verkeer dat naar de bedrijven of woningen wil afslaan, doet dat via de ventweg en hindert daardoor het doorgaand verkeer niet. De handelaars gelegen langs de ventweg zijn zo vlotter bereikbaar.

Zowel voor de Zeelsebaan als voor de Steenweg van Grembergen werd aandacht besteeds aan  meer groenzones. Zo planten we bijvoorbeeld bomen en struiken aan in de plantvakken.

Het kruispunt Zeelsebaan–Kleinzand alsook de rest van de Zeelsebaan tot in Zele zal later aangepakt worden.

Omleiding en knips

Tijdens de werken werd een omleidingsweg ingesteld langs Grootzand en Leugestraat. In verschillende straten we

Om sluipverkeer tegen te houden tijdens de werken aan de Zeelsebaan, werd de Stuivenbergstraat eenrichtingsverkeer en werden in de Reynoutstraat, Bakkerstraat en Verbindingsstraat knips voor gemotoriseerd verkeer ingesteld. Er kwam ook een parkeerverbod in de Stuivenbergstraat om het in- en uitdraaien van hulpdiensten en afvalophaling in de Verbindingsstraat te garanderen.

Er werd een voorstel gelanceerd om deze maatregelen te behouden. Inwoners van Grembergen konden op een infomarkt of via mail of brief hun standpunt laten weten over deze knips. Er kwamen massaal veel suggesties en opmerkingen binnen. 

Deze ingrepen zijn goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 juni 2022 waardoor ze een definitief karakter krijgen.

De Verbindingsstraat zal verder getest worden: de knip zal verdwijnen na dit schooljaar en bij het begin van het volgende schooljaar zal er een ‘schoolstraat’ ingevoerd worden. Een schoolstraat houdt in dat een deel van de straat tijdens de begin- en einduren van een schooldag, voor een korte periode, afgesloten wordt voor motorvoertuigen (auto’s, vrachtwagens, bromfietsen, motorfietsen, edm.). De schoolstraat inrijden is dus niet toegelaten maar ze uitrijden wel (bv. door bewoners). Bestuurders (fietsers, speedpedelecs of motorvoertuigen) die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.