naar top
Gemeente Dendermonde

Zeelsebaan: wegen- en rioleringswerken

Het Vlaams gewest, de nv Aquafin en het lokaal bestuur Dendermonde voerden wegen- en rioleringswerken uit in een deel van de Steenweg van Grembergen en in de Zeelsebaan (N47) tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan/Grootzand en het kruispunt met Kleinzand.

De riolerings- en wegenwerken gingen van start op 14 september 2020.
Op vrijdagavond 18 maart 2022 ging de nieuwe weg open voor alle verkeer.

Gescheiden riolering

We legden een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afvalwater van het regenwater scheiden, is beter voor het milieu. Daarom heeft Aquafin het rioleringsstelstel vernieuwd.

Met een gescheiden systeem kan het regenwater de bodem insijpelen en de grondwaterreserves aanvullen. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op die manier voorkomen we het ontstaan van wateroverlast wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken.

Herinrichting van de weg

De Steenweg van Grembergen pakten we aan van de kruising met de Scheldedreef tot iets voorbij de afslag naar de Martelarenlaan.

We vernieuwden het wegdek van de Zeelsebaan over een traject dat loopt van de kruising met Kleinzand tot Grootzand.

Langs de Zeelsebaan legden we nieuwe fiets- en voetpaden aan:

  • Van de kruising met Kleinzand tot het huisnummer 42 is het fietspad verhoogd aangebracht.
  • Ter hoogte van het huisnummer 42 tot de kruising met Grootzand zijn er vrijliggende fietspaden. Het fietspad wordt met een groenstrook van de rijweg gescheiden.
  • Alle voetpaden worden vernieuwd alsook de openbare verlichting.

Om het verkeer op de Zeelsebaan vlotter en veiliger te doen verlopen, legden we een nieuwe ventweg aan die parallel met de Zeelsebaan loopt, ter hoogte van de woningen en bedrijven met huisnummers 27 tot 41, met eenrichtingsverkeer.
Verkeer dat naar de bedrijven of woningen wil afslaan, doet dat via de ventweg en hindert daardoor het doorgaand verkeer niet. De handelaars gelegen langs de ventweg zijn zo vlotter bereikbaar.

Bij de heraanleg voorzien we zowel voor de Zeelsebaan als de Steenweg van Grembergen meer groenzones. Zo planten we bijvoorbeeld bomen en struiken aan in de plantvakken.

Het kruispunt Zeelsebaan–Kleinzand alsook de rest van de Zeelsebaan tot in Zele zal later aangepakt worden.

Er werd gewerkt in twee fasen:

  • Kant Grootzand - september 2020 tot 19 april 2021
  • Kant Kleinzand - 19 april tot voorjaar 2022.

Het lokaal bestuur wil iedereen bedanken voor het begrip dat aan de dag werd gelegd voor de hinder, in het bijzonder de inwoners van de Steenweg van Grembergen en de Zeelsebaan.

Zie ook www.wegenenverkeer.be/dendermonde

Omleiding en knips

Tijdens de werken werd een omleidingsweg ingesteld langs Grootzand en Leugestraat. 

Om sluipverkeer tegen te houden tijdens de werken aan de Zeelsebaan, werd de Stuivenbergstraat eenrichtingsverkeer en werden in de Reynoutstraat, Bakkerstraat en Verbindingsstraat knips voor gemotoriseerd verkeer ingesteld. Er werd een voorstel gelanceerd om deze maatregelen te behouden. Inwoners van Grembergen konden op een infomarkt of via mail of brief hun standpunt laten weten over deze knips.

Er kwamen massaal veel suggesties en opmerkingen binnen. Een deel van de inwoners gaf aan dat ze graag een proefperiode willen uitproberen waarbij de Zeelsebaan opengesteld is én de knips behouden blijven. De wegomlegging en de verkeerslichten aan Grootzand/Leugestraat verdwijnen echter. Op deze manier kan je de impact en wenselijkheid van de knips beter inschatten. Het college besliste om in te gaan op dit voorstel en  bijgevolg zullen de knips nog even behouden blijven ter evaluatie.

De gemeenteraad zal op 14 juni 2022 definitief beslissen over het al dan niet behouden van de maatregelen.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.