naar top
Gemeente Dendermonde

Zeelsebaan: wegen- en rioleringswerken

Update 26 april 2021                                                                                                              De tweede en laatste fase van de werken op de Zeelsebaan richting Kleinzand zijn ondertussen gestart.  De weg blijft afgesloten tot eind dit jaar, want pas op het einde van de werken in fase twee wordt er een toplaag gegoten over de volledige lengte van de weg. Als alles volgens plan verloopt, opent de vernieuwde Zeelsebaan eind dit jaar voor alle verkeer.

Het Vlaams gewest, de nv Aquafin en het lokaal bestuur Dendermonde plannen samen de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Zeelsebaan (N47) tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan/Grootzand en het kruispunt met Kleinzand, en in een deel van de Steenweg van Grembergen.

Rioleringswerken en heraanleg & herinrichting van de wegen

GESCHEIDEN RIOLERING EN HERINRICHTING VAN DE WEG

We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afvalwater van het regenwater scheiden, is beter voor het milieu. Daarom vernieuwt Aquafin het rioleringsstelstel. Met een gescheiden systeem kan het regenwater de bodem insijpelen en de grondwaterreserves aanvullen. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op die manier voorkomen we het ontstaan van wateroverlast wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken.

We vernieuwen het wegdek van de Zeelsebaan over een traject dat loopt van de kruising met Kleinzand tot Grootzand. De Steenweg van Grembergen pakken we aan van de kruising met de Scheldedreef tot iets voorbij de afslag naar de Martelarenlaan.

Langs de Zeelsebaan leggen we nieuwe fiets- en voetpaden aan:

  • Van de kruising met Kleinzand tot het huisnummer 42 leggen we het fietspad verhoogd aan.
  • Ter hoogte van het huisnummer 42 tot de kruising met Grootzand komen er vrijliggende fietspaden. Het fietspad wordt met een groenstrook van de rijweg gescheiden.
  • Alle voetpaden worden vernieuwd alsook de openbare verlichting.

Om het verkeer op de Zeelsebaan vlotter en veiliger te doen verlopen, leggen we een nieuwe ventweg aan die parallel met de Zeelsebaan loopt. 
De ventweg komt ter hoogte van de woningen en bedrijven met huisnummers 27 tot 41 van de Zeelsebaan. Op de ventweg is tweerichtingsverkeer mogelijk. Verkeer dat naar de bedrijven of woningen wil afslaan, doet dat via de ventweg en hindert daardoor het doorgaand verkeer niet. De handelaars gelegen langs de ventweg worden zo vlotter bereikbaar.

Bij de heraanleg voorzien we zowel voor de Zeelsebaan als de Steenweg van Grembergen meer groenzones. Zo planten we bijvoorbeeld bomen aan en voorzien we plantvakken.

Het kruispunt Zeelsebaan–Kleinzand alsook de rest van de Zeelsebaan tot in Zele zal later aangepakt worden.

Het Vlaamse gewest is hoofdopdrachtgever van de werken en heeft het lokaal bestuur gemeld dat de procedure opgestart wordt om een aannemer aan te stellen tegen einde 2019, om de riolerings- en wegenwerken in 2020 aan te vatten.

TIMING EN VERKEERSREGELINGEN

Opgelet: De oorspronkelijk voorziene timing kon niet meer aangehouden worden door de vertraging van de nutswerken door de coronacrisis. De vermelde data bij de werken kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden of door slecht weer.

De werken schieten goed op. De nutswerken en de werken op de Steenweg van Grembergen zijn afgerond. Midden september startten de werken op de Zeelsebaan. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen deze eind 2021 klaar zijn. 

Zeelsebaan
De riolerings- en wegenwerken startten vanaf 14 september 2020.

Verkeersregelingen

Fase 1: Kant Grootzand - september 2020 tot voorjaar 2021

Momenteel lopen de voorbereidende werken voor het aanleggen van de riolering langs de kant van Grootzand. De wand met waterremmende functie van de ‘kuip’ waarin de riolering komt, is aangebracht. En ondertussen brengen we in deze rioleringssleuf ook een waterremmende laag aan. Zo hoeft er niet in de diepte bemaald te worden en kan er gegraven worden zonder gevaar voor de stabiliteit van nabijgelegen woningen en gebouwen. We werken daarnaast ook aan het pompstation van Aquafin en plaatsen de bemaling voor tussen de waterremmende wanden.
De rioleringswerken zelf zullen starten begin 2021. Onder goede weersomstandigheden zijn deze klaar in het voorjaar van 2021.

De huidige omleidingen blijven behouden. Tijdens het kerstverlof zorgt de aannemer ervoor dat de woningen en handelszaken tijdelijk opnieuw bereikbaar zijn. Ook het centrale ophaalpunt voor huisvuilophaling blijft staan.

In de eerste fase wordt er gewerkt tussen het nieuw pompstation van Aquafin (en Moens verpakkingen) tot Grootzand. Tijdens deze werken is de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand op de N47 afgesloten in beide rijrichtingen voor alle verkeer, behalve plaatselijk verkeer is toegestaan.

  • Bewoners van de Zeelsebaan kunnen in deze fase door van Kleinzand tot het pompstation.
  • Lokaal verkeer rijdt om via de Leugestraat en de N470.
  • Doorgaand en zwaar verkeer dient om te rijden via de N17, N41, E17 en omgekeerd.
  • Fietsers volgen een omleiding via Kleinzand, Reynoutstraat, Bakkerstraat, N470, N47 en omgekeerd.

Om sluipverkeer tegen te houden, worden in de zijstraten Reynoutstraat, Bakkerstraat en Verbindingsstraat knips voor gemotoriseerd verkeer voorzien. Hierdoor zal de doorgang tijdelijk afgesloten zijn en moet de omleiding gevolgd te worden. 

Fase 2: Kant Kleinzand - 19 april tot eind 2021

Op 19 april starten we met de tweede fase van de werken. Die bevindt zich aan de kant van Kleinzand. In die tweede fase is de Zeelsebaan van het pompstation tot Grootzand terug toegankelijk voor het verkeer. Meer informatie over deze fase volgt later.

Kijk voor de omleiding en details van de werken naar het document in de Downloads.

Werken zonder hinder is helaas onmogelijk. We doen er alles aan om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Hebt u vragen over deze werken, dan helpt de bereikbaarheidsadviseur u graag verder. Hij houdt een korte lijn met AWV en de aannemer die het project zal uitvoeren. U kunt contact opnemen via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476-72 22 57 (9 tot 17 u.).

Meer info op www.wegenenverkeer.be/dendermonde

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.