naar top
Gemeente Dendermonde

Einde termijn op onze begraafplaatsen

Jaarlijks verlopen er op onze begraafplaatsen heel wat grafrusten en concessies. Om dit administratief in orde te krijgen, zijn we wettelijk verplicht een aankondiging bij het graf en in het infobord van de begraafplaats te hangen.

Deze aankondiging moet minstens een jaar worden uitgehangen alvorens het stadsbestuur kan overgaan tot een ontruiming. Het is niet omdat de graven zijn aangeplakt, dat ze ook effectief in de loop van volgend jaar zullen verdwijnen, dat zal worden beslist in de loop van volgend jaar.

Nabestaanden die hebben gekozen voor een concessie kunnen deze altijd verlengen, nabestaanden die kozen voor gratis grafrust kunnen deze alsnog omzetten naar een concessie zodat ook dat graf kan behouden blijven.

Meer informatie kan je bekomen bij de dienst begraafplaatsen via het nummer 052 25 11 51 of via begraafplaatsen@dendermonde.be

https://www.dendermonde.be/verlopen-grafconcessie