Aanvraag omgevingsvergunning, nv Dats 24 - Mechelsesteenweg 352 te 9200 Dendermonde

NV Dats 24 heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over de hernieuwing van de vergunning voor de exploitatie van het Dats 24-tankstation aan de Mechelsesteenweg 352 te 9200 Dendermonde.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag.

Het dossier ligt ter inzage voor het publiek van 06 februari 2020 tot en met 06 maart 2020.

Inzage (zonder uitleg) is mogelijk in de Stadswinkel (zonder afspraak).

Met uw inhoudelijke vragen kan u terecht bij het loket omgevingsvergunning. U maakt hiervoor vooraf een afspraak. Vermeld altijd de referentie van het dossier: OMV_2019074521.

Maak een afspraak

Tijdens die periode kunt u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen:

  • afgifte in de Stadswinkel;
  • per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde;
  • digitaal via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Vermeld altijd de referentie van het dossier: OMV_2019074521.

De aanvraag wordt uiterlijk beslist op 12-05-2020.

Contact

Loket omgevingsvergunning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.