Bakermat

De gemeenteraad ging op woensdag 24 april akkoord om een convenant af te sluiten met jeugdhuis Zenith om kunst, cultuur, jeugd en creatief ondernemerschap ruimte te geven en leegstand te bestrijden onder de werktitel ‘Bakermat’. Jeugdhuis Zenith kreeg via een subsidie van het stadsbestuur de mogelijkheid om een handelspand in de Oude Vismijn te huren.

Via Bakermat wil Jeugdhuis Zenith jong ondernemerschap stimuleren en leegstaande ruimtes ter beschikking stellen voor sociale, culturele, sportieve en economische activiteiten. De ruimte zal multifunctioneel ingevuld worden, maar moet vooral een inspirerende plek vormen. Het pand moet een springplank vormen voor iedere creatieveling die in Dendermonde iets wil ondernemen.

Het lokaal bestuur trekt met deze samenwerking resoluut de kaart van kernversterkend beleid. Starters krijgen de mogelijkheid om te ondernemen in het midden van het kernwinkelhart en tegelijk wordt actief leegstand bestreden. Bovendien wil het stad- en OCMW-bestuur maximaal gebruik van het pand vooropstellen, wat dan weer perfect past binnen de visie van een bedrijvige kern en een levendige stad.

De samenwerking loopt voor minstens 1 jaar en de werkgroep Bakermat zal de verschillende initiatieven coördineren.