Dringend gezocht: begeleider buitenschoolse kinderopvang (tijdelijk)

Als begeleid(st)er sta je mee in voor de professionele en kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. De buitenschoolse opvang wordt voorschools, naschools, op schoolvrije dagen en tijdens vakantiedagen georganiseerd. Je werkt steeds in team en onder begeleiding van een lokale coördinator. Je wordt tewerkgesteld op diverse opvanglocaties binnen stad Dendermonde.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN:

Je biedt kinderen een gevarieerde vrije tijd aan, zowel individueel als in groep, die gericht is op de ontwikkeling van het kind. Hierbij zorg je voor het welbevinden van de kinderen en stimuleer je hun betrokkenheid. Je past ook steeds de juiste pedagogische vaardigheden toe en reflecteert over je eigen handelen.

 • Je speelt mee en speelt in op datgene waarmee het kind bezig is, je improviseert, bent creatief en expressief, maar je geeft ook kansen aan kinderen om hun sociale vaardigheden te oefenen en stimuleert positieve contacten tussen de kinderen onderling;
 • Je organiseert en begeleidt activiteiten op maat van de kinderen, kijkt naar hun talenten en geeft hen op een leuke en uitdagende manier kansen om te spelen en zich te ontplooien;
 • Je benadert de kinderen op een positieve manier, betrekt hen bij de werking, bevordert hun zelfstandigheid en moedigt aan tot initiatief;
 • Je ziet probleemgedrag en conflicten, en speelt hier gepast op in;
 • je kan omgaan met diversiteit van kinderen, gezinnen, externen of collega’s en toont respect voor de identiteit en diversiteit van anderen;
 • Je zorgt voor een veilige omgeving en past de basisprincipes rond algemene hygiëne toe.

Je werkt samen met het gezin als partner in de opvoeding van kinderen. Je erkent en waardeert hen als eerste opvoeder, luistert actief naar bezorgdheden en klachten, en werkt mee om de ouderparticipatie te bevorderen.

 • Je bouwt een vertrouwensrelatie uit met collega’s, verantwoordelijken en externe partners, en werkt dagelijks mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de opvang;
 • Je voert ook administratieve taken uit, kan eenvoudige opdrachten op pc afwerken en staat ook in voor logistieke taken binnen de kinderopvang.

 
PROFIEL

 • In het bezit zijn van het nodige kwalificatiebewijs kinderzorg;
 • Voor verdere informatie betreft het kwalificatiebewijs, neem contact op met Isabel Balliu 052-25 10 82. 
 COMPETENTIES
 • Creatief denken (Inventiviteit);
 • Samenwerken als hecht team;
 • Communicatief zijn;
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
 • Klantgerichtheid;
 • Regels en afspraken nakomen.

AANBOD

 • De minimum bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt per maand 989 euro/maand;
 • Relevante beroepservaring van diensten uit de privésector of als zelfstandige kunnen onbeperkt meegenomen worden. Let op: enkel mogelijk voor zover het beroepservaring betreft die relevant is voor de beoogde functie en mits voorlegging van officiële (werkgevers)attesten. De validatie van relevante beroepservaring gebeurt bij indiensttreding, met vragen kan je vooraf steeds terecht bij de personeelsdienst;
 • Als werknemer van de stad heb je recht op de terugbetaling van abonnementen openbaar vervoer, maaltijdcheques en een fietsvergoeding. Je krijgt veel opleidingskansen en geniet ook van een uitstekende verlofregeling