Sint-Alexiusbegijnhof: heraanleg wegen

Het restauratiedossier voor de wegen inclusief voortuinen en riolen van het Sint-Alexiusbegijnhof werd reeds in 2012 opgemaakt.

Het dossier werd ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed tot het bekomen van een restauratiepremie. Door de beperkte budgetten kon de premie door het Vlaamse gewest tot 2017 niet toegekend worden. Omdat de wegen zich in zeer gebrekkige staat bevinden, heeft het stadsbestuur aan de Vlaamse minister-president gevraagd een structurele voorafname te doen van de erfgoedpremie wegens hoogdringendheid.

Op 13 juli 2017 kende de minister aan het stadsbestuur een premie toe voor de restauratie van de weginfrastructuur van het begijnhof. De totale kosten worden geraamd op 803.717,35 EUR excl. btw waarvan 614.536 EUR (verhoogd met 10 % voor algemene kosten) in aanmerking komt voor de premie van 80 % ten bedrage van 540.791,68 EUR.

Omdat de regelgeving sinds 2012 is gewijzigd, heeft de ontwerper het dossier moeten aanpassen aan de huidige voorschriften. Het aangepast bestek en bijhorende inschrijvingsbiljet, raming en plannen werden in de gemeenteraad van 18 oktober 2017 goedgekeurd.

Het een openbaar onderzoek i.v.m. de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd georganiseerd van 18/02/2018 tot en met 20/03/2018.  

De gemeenteraad keurde het definitief wegendossier goed op 16 mei 2018. De aannemer Quintelier uit Dendermonde is aangesteld als uitvoerder van de wegen- en rioleringswerken.

Update 18 juni 2019

Als voorbereiding op de wegen- en rioleringswerken startten de nutsmaatschappijen begin 2019 met het verplaatsen van nutsleidingen en de bijhorende overkoppelingen aan de woningen. Deze werken zijn voltooid.

Hierdoor lag het Begijnhof er niet meer netjes bij. Het stadsbestuur maande de nutsmaatschappijen meermaals aan om de werf op te ruimen. De afspraak met de nutsmaatschappijen is dat tegen eind juni de wegen op het Begijnhof gefatsoeneerd worden, zodat een vlotte doorgang mogelijk is. Omdat de wegen- en rioleringswerken onvoorzien nog niet kunnen starten, wordt het Begijnhof tijdens de vakantieperiode terug opengesteld voor toeristische wandelingen. In het Begijnhof wordt een visualisatiebord over het toekomstig uitzicht geplaatst.

Kort na het bouwverlof wordt op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed bijkomend archeologisch onderzoek uitgevoerd achteraan het Begijnhof. Deze werken kunnen worden uitgevoerd in coördinatie met de wegen- en rioleringswerken, zoals voorzien in de opdracht van de aangestelde aannemer.

Ondertussen is er echter nog geen zekerheid over de eigenlijke start van de wegen- en rioleringswerken. Het stadsbestuur heeft de aannemer in gebreke gesteld. Van zodra de aanvangsdatum bekend is, worden de bewoners van het Begijnhof en de omgeving van de Brusselsestraat op voorhand en uitgebreid geïnformeerd via een informatievergadering.

Update 9 juli 2019

De aannemer KGVT, die in opdracht van de intercommunale DDS septische putten plaatst zal de werken niet volledig kunnen beëindigen voor het bouwverlof. De stand van zaken zal aan de bewoners van Begijnhof worden medegedeeld in een bewonersbrief, die door het studiebureau Van Severen, die tevens werkt in opdracht van DDS, zal verdeeld worden.

Planmateriaal

Hieronder bij 'Downloads' vindt u het ontwerpplan.

Toelichting op afspraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.