naar top
Gemeente Dendermonde

Bekendmaking beslissing oprichtings- en exploitatievergunning voor een inrichting klasse II mbt ioniserende stralingen - OL Vrouw van Troost, Kroonveldlaan 50 te 9200 Dendermonde

Overeenkomstig artikel 7.6 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende Algemeen Reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen deelt de burgemeester mee dat door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op 15 september 2022 een oprichtings- en exploitatievergunning voor een inrichting klasse II werd afgeleverd aan O.L.VROUW VAN TROOST, Kroonveldlaan 50 te 9200 Dendermonde.

De vergunning werd verleend voor een termijn die eindigt op 14 september 2037. Een eerdere vergunning van 16 juni 2022 met kenmerk BH-0302254 wordt opgeheven.

Een afschrift van deze beslissing ligt tot 21 oktober 2022 ter inzage bij de Stadswinkel in het administratief centrum. U kunt de beslissing inkijken tijdens de openingsuren van de Stadswinkel: ma-vrij: 9 tot 14 u., wo 14 tot 20 u. en za 9 tot 12 u.

Beroep indienen

Tegen de beslissing van het Agentschap kan conform art. 7.7 van bovenvermeld KB beroep worden aangetekend bij het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken, Wetstraat 2 te 1000 Brussel binnen een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de dag waarop dit bericht aan de exploitatiezetel werd aangeplakt, in deze vanaf 21 september 2022.

Contact

Loket omgevingsvergunning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.