Beperkte dienstverlening

De meeste stadsdiensten blijven aan de slag op afspraak.

In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.

  • Een afspraak is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 14 uur en op woensdag van 14 tot 18 uur. Op zaterdag is de Stadswinkel gesloten.
  • Het opladen van een budgetmeter kan ook tijdens deze uren gebeuren. Bel hiervoor aan.
  • U kunt een afspraak maken via 052-52 9200. Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 tot 16 uur, op woensdag van 8.30 tot 18 uur en op vrijdag van 8.30 tot 14 uur.

Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. De avondopening op dinsdag gaat niet door.  In de namiddag kunt u in het Sociaal Huis enkel terecht na afspraak via 052-37 85 00.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon. Ook voor de dienst vreemdelingenzaken moeten de aanvragen zoveel mogelijk via mail gebeuren. 

Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.

De zitdagen van externen (bv. de zitdag van de Huurdersbond in de Woonwinkel) gaan niet op locatie door. 

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees ook welke stadsgebouwen en loketten gesloten zijn voor het publiek.