Aangepaste dienstverlening

Vanaf woensdag 1 juli zetten we de volgende stappen om onze dienstverlening verder te normaliseren. We houden hierbij rekening met de versoepeling van de coronamaatregelen door de federale overheid.

Wat verandert er vanaf woensdag 1 juli?

 • De eerste verdieping van het Stadhuis opent opnieuw de deuren voor het publiek. Ook rondleidingen in groep zijn mogelijk. Het toeristische infokantoor en het bezoekerscentrum in de Lakenhalle zijn al vanaf maandag 8 juni toegankelijk. De Belforttoren blijft voorlopig nog gesloten.
 • Het Vleeshuismuseum gaat opnieuw open. 
 • De boodschappendienst van de lokale dienstencentra schakelt opnieuw over op ‘normale’ werking (zoals voor corona), uitgevoerd door vrijwilligers. Momenteel wordt de boodschappendienst gedaan door de liftbus en de medewerkers van het ldc.
 • Zwemmers zijn na reservatie opnieuw welkom in Zwembad Olympos. Lees er meer over in dit bericht.
 • Het restaurant en de cafetaria van assistentiewoningen Klein Kwartier en Zilverpand gaan opnieuw open onder voorwaarden. De cafetaria is opnieuw open vanaf dinsdag 30 juni. Het restaurant opent vanaf maandag 6 juli. Er is een aangepaste werking. Lees meer over in dit bericht.
 • Ga op stap met SuperVlieg of doe de spannende speurtocht 'Super Secret' rond het stadspark. Haal je fiets van stal en doe de fietsroute 'Belpop Bonanza'. Nog meer inspiratie nodig? Kijk snel op www.dendermonde.be/zomervandendermonde

Wat veranderde er vanaf maandag 8 juni?

 • De openingsuren in het Administratief Centrum en de stadswinkel worden uitgebreid. Op woensdag zijn we opnieuw open tot 20 u. Op zaterdag is de Stadswinkel opnieuw open van 9 tot 12 u.
 • In het Sociaal Huis vindt de avondzitting op dinsdag plaats, maar enkel na afspraak.
 • In het Huis van het Kind worden de groepswerkingen heropgestart (in aangepaste vorm) en wordt de samenwerking met externen opnieuw opgepikt.
 • Het toeristisch infokantoor en het bezoekerscentrum in de lakenhalle openen opnieuw hun deuren voor publiek. Het belfort en de eerste verdieping van het Stadhuis blijven voorlopig nog gesloten.
 • Het naai- en strijkatelier in de Vijfde Januaristraat hervatten hun werking. Je kan er opnieuw terecht om je kledij en linnen te laten strijken of voor naaiwerk.
 • Alle leerjaren in het lager onderwijs in de gemeentelijke basisscholen starten opnieuw. Elke school informeert de ouders en de leerlingen rechtstreeks over hoe de heropstart zal gebeuren en over welke extra maatregelen ze nemen. Het kleuteronderwijs startte op dinsdag 2 juni al opnieuw op.
 • De stedelijke academies blijven afstandsonderwijs aanbieden. In de KASK worden een-op-een lessen georganiseerd voor de leerlingen uit bepaalde ateliers. In de SAMWD kunnen leerlingen na afspraak langskomen voor wie nazicht van het instrument of een remediërend onderwijsmoment noodzakelijk is om de vakantie nuttig te overbruggen.
 • De werking van de bib wordt uitgebreid. Op bepaalde tijdstippen is opnieuw vrije toegang mogelijk. 
 • De IBO's schakelen terug over op normale werking (voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar).
 • De cafetaria’s van de sporthallen in Appels, Oudegem, Grembergen en Sint-Gillis, de cafeteria van Zwembad Olympos en het Cultuurcafé van CC Belgica (concessiehouders van de stad) openen hun deuren.
 • Vanaf woensdag 10 juni kan je opnieuw terecht in Sociaal Restaurant TVORK. Hier gelden dezelfde regels als in de horeca. Zo moet er bv. 1,50 meter afstand tussen de tafels zijn en mogen er maximaal 10 personen per tafel zitten. Meer praktische info volgt.
 • Vanaf donderdag 11 juni zal de Sociale Kruidenier opnieuw de normale werking hervatten. Meer info via www.dendermonde.be/socialekruidenier.
 • Het Rap op Stapkantoor opent vanaf vrijdag 12 juni de deuren. Meer info via www.dendermonde.be/rapopstap.

Digitale dienstverlening

We blijven vragen (ook buiten de coronacrisis) om zoveel mogelijk onze digitale dienstverlening via www.dendermonde.be te gebruiken, om bv. een adreswijziging door te geven, een uittreksel uit het strafregister aan te vragen … Het bespaart je een verplaatsing en het is snel, gemakkelijk en veilig! We blijven je ook graag verder helpen via telefoon of mail.

Veiligheid eerste prioriteit

Uiteraard is een veilige opstart onze grootste bekommernis, zowel voor onze bezoekers als voor onze medewerkers. Als je langskomt, zorgen we ervoor dat alles veilig kan verlopen. Hygiënemaatregelen naleven, looproutes respecteren en voldoende afstand bewaren zijn hierbij zeer belangrijk.

Volg deze richtlijnen strikt op:

 • Ontsmet bij het binnenkomen je handen.
 • Bewaar altijd 1,5 meter afstand. Blijf niet staan om een praatje te maken.
 • Respecteer de aangeduide looproutes.
 • Wacht je beurt af op de hiervoor aangeduide plaatsen. Vloerstickers zorgen voor verduidelijking.
 • Wanneer er aan de loketten geen afstand van 1,5 meter kan gegarandeerd worden, is er een wand van plexiglas geplaatst.
 • Er worden extra poetsrondes uitgevoerd om loketten, toiletten, ‘contactoppervlakken’ … schoon te maken.
 • Respecteer het uur van je afspraak. In het Administratief worden er minder afspraken per dag ingepland om de kruising met andere inwoners tot een minimum te beperken.
 • Blijf thuis als je ziek bent.

We volgen nauwgezet de instructies van de Nationale Veiligheidsraad op en communiceren bij elke wijziging. Blijf op de hoogte via www.dendermonde.be/coronavirus.