Aangepaste dienstverlening

Vanaf dinsdag 2 juni zetten we de volgende stappen om onze dienstverlening verder te normaliseren en gefaseerd opnieuw te versterken. We houden hierbij rekening met de versoepeling van de coronamaatregelen door de federale overheid.

We blijven vragen (ook buiten de coronacrisis) om zoveel mogelijk onze digitale dienstverlening via www.dendermonde.be te gebruiken, om bv. een adreswijziging door te geven, een uittreksel uit het strafregister aan te vragen … Het bespaart je een verplaatsing en het is snel, gemakkelijk en veilig! We blijven je ook graag verder helpen via telefoon of mail.Als je langskomt, zorgen we ervoor dat we de dienstverlening veilig kunnen afhandelen. Hygiënemaatregelen naleven, looproutes respecteren en voldoende afstand bewaren zijn hierbij zeer belangrijk.


Wat verandert er vanaf dinsdag 2 juni?

 • Het kleuteronderwijs in de gemeentelijke basisscholen start opnieuw op.
 • Het spreekuur in de lokale dienstencentra gaat opnieuw door na afspraak (een-op-een). De gebruikers van ldc Zilverpand worden doorverwezen naar het Sociaal Huis.
 • Opgelet: De aangepaste openingsuren voor de Stadswinkel, het Administratief Centrum en het Sociaal Huis blijven voorlopig wel van kracht (zie onderaan deze pagina).

Wat verandert er vanaf maandag 8 juni?

 • De openingsuren in het Administratief Centrum en de stadswinkel worden uitgebreid. Op woensdag zijn we opnieuw open tot 20 u. Op zaterdag is de Stadswinkel opnieuw open van 9 tot 12 u.
 • In het Sociaal Huis vindt de avondzitting op dinsdag plaats, maar enkel na afspraak.
 • In het Huis van het Kind worden de groepswerkingen heropgestart (in aangepaste vorm) & wordt de samenwerking met externen opnieuw opgepikt.
 • Alle leerjaren in het lager onderwijs in de gemeentelijke basisscholen starten opnieuw. Elke school informeert de ouders en de leerlingen rechtstreeks over hoe de heropstart zal gebeuren en over welke extra maatregelen ze nemen.
 • De stedelijke academies blijven afstandsonderwijs aanbieden. In de KASK worden een-op-een lessen georganiseerd voor de leerlingen uit bepaalde ateliers. In de SAMWD kunnen leerlingen na afspraak langskomen voor wie nazicht van het instrument of een remediërend onderwijsmoment noodzakelijk is om de vakantie nuttig te overbruggen.
 • De werking van de bib wordt uitgebreid. Op bepaalde tijdstippen zal opnieuw vrije toegang mogelijk zijn. Meer info hierover volgt nog.
 • De IBO's schakelen terug over op normale werking (voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar).

Wat veranderde er al vanaf maandag 11 mei en blijft nu ook nog gelden?

 • Onze dienstverlening beperkt zich niet meer tot dringende zaken. Ook minder dringende bezoeken zijn opnieuw mogelijk. 
 • In de Stadswinkel kan je opnieuw zonder afspraak terecht.
 • Voor dienstverlening die enkel op afspraak gebeurt, kan je opnieuw zelf online een afspraak maken via www.dendermonde.be/afspraak.

Veiligheid eerste prioriteit

Uiteraard is een veilige opstart onze grootste bekommernis, zowel voor onze bezoekers als voor onze medewerkers.

Volg deze richtlijnen strikt op:

 • Kom alleen, tenzij het niet anders kan.
 • Ontsmet bij het binnenkomen je handen.
 • Bewaar altijd 1,5 meter afstand tegenover andere inwoners en medewerkers. Blijf niet staan om een praatje te maken.
 • Respecteer de aangeduide looproutes. Deze helpen alle bezoekers om voldoende afstand te bewaren.
 • Wacht je beurt af op de hiervoor aangeduide plaatsen. Vloerstickers zorgen voor verduidelijking aan elk loket en aan elke balie.
 • Wanneer er aan de loketten geen afstand van 1,5 meter kan gegarandeerd worden, is er een wand van plexiglas geplaatst.
 • De dienst facility blijft extra poetsrondes uitvoeren om loketten, toiletten, ‘contactoppervlakken’ … schoon te maken.
 • Respecteer het uur van je afspraak. In het Administratief worden er minder afspraken per dag ingepland om de kruising met andere inwoners tot een minimum te beperken.
 • Aan de ingang van de Stadswinkel staat een steward om de toegang tot het Administratief Centrum in goede banen te leiden en mee te sensibiliseren de maatregelen op te volgen. Als je een afspraak in het Administratief Centrum hebt, krijg je rechtstreeks toegang via de Stadswinkel. Bezoekers aan de Stadswinkel moeten aanschuiven en worden beperkt toegelaten.
 • Ben je ziek? Kom dan op een ander moment.

En wat daarna?

We volgen nauwgezet de instructies van de Nationale Veiligheidsraad op en communiceren bij elke wijziging. Intussen bereiden we achter de schermen de stapsgewijze heropstart van de andere diensten verder voor. 

Blijf op de hoogte via www.dendermonde.be/coronavirus.

Aangepast openingsuren tot en met zondag 7 juni

In de Stadswinkel kun je terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 14 uur en op woensdag van 14 tot 18 uur. Op zaterdag is de Stadswinkel gesloten. Het opladen van een budgetmeter kan ook tijdens deze uren gebeuren. 

Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. De avondopening op dinsdag gaat niet door.  In de namiddag kun je in het Sociaal Huis enkel terecht na afspraak via 052-37 85 00.

Het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info lees je via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Ook het onthaal van Huis van het Kind De Kroon is telefonisch bereikbaar op 052-27 27 94 tijdens de openingsuren op maandag van 13.30 tot 16.30 u., op woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 u. en op donderdag van 13.30 tot 20 u. Je kunt er, zoals steeds, terecht met allerhande vragen rond opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Lees ook welke stadsgebouwen en loketten gesloten zijn voor het publiek.