naar top
Gemeente Dendermonde

Bevraging wonen

Dendermonde is een aantrekkelijke woon- en leefomgeving die jaarlijks een groot aantal nieuwe bewoners aantrekt. Hierdoor stijgt de vraag naar woongelegenheden. Het lokaal bestuur wil voorbereid zijn op deze evolutie en voert daarom een studie uit, in samenwerking met studiebureau Antea Group.

Enquête

De studie ging van start met een enquête die de woonwensen van alle Dendermondenaren in kaart brengt. De vragen peilden naar de huidige woonsituatie, hoe men wil wonen en leven in Dendermonde, hoe een woning er moet uitzien en welke voorzieningen moeten op wandelafstand aanwezig zijn.

Deelnemen kon van 7 april tot 7 mei 2021

Resultaten: 10 belangrijke lessen

De bevraging naar de woonwensen van de Dendermondenaren leverde bijzonder veel relevante informatie op. Hieronder geven we 10 belangrijke en opvallende lessen mee.

 1. Dendermondenaren die een verhuiswens hebben, wensen voor het overgrote deel in Dendermonde te blijven en zelfs vaak binnen de eigen kern.
 2. Appartementen zijn vooral populair aan het begin en het einde van de wooncarrière.
 3. Bijna alle respondenten hebben een vorm van private buitenruimte. Een eigen, private tuin is een bijzonder belangrijke drijfveer om te verhuizen en blijkt in sterke mate de voorkeur te genieten boven een openbaar park in de buurt.
 4. Een te kleine woning is ook vaak een motivatie om te verhuizen. Hierbij is geen verband te trekken met het aantal slaapkamers of met het woningtype.
 5. Bewoners van een halfopen of open bebouwing zijn het vaakst tevreden en kiezen opnieuw voor dit woningtype.
 6. Winkels, een park- of wandelgebied en een parkeerplaats worden als top 3 van meest essentiële voorzieningen in de directe omgeving van de woning beschouwd.
 7. De grootste troeven van Dendermonde zijn:
  • De centrale ligging;
  • Alle voorzieningen zijn dichtbij;
  • Rust en groen, de nabijheid van de Schelde en natuurgebieden en het evenwicht tussen natuur en stadskern;
  • Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
  • Dendermonde is een ‘stad met een dorpsmentaliteit’, ‘geen grote stad, wel een grootse stad’, ‘op mensenmaat’. De relatieve kleinschaligheid is m.a.w. een belangrijke troef van Dendermonde.
 8. Automobiliteit is belangrijk voor de Dendermondenaren.
 9. Tegenover het belang van automobiliteit staat het aspect verkeersveiligheid het hoogst op de lijst van criteria in relatie tot de directe woonomgeving.
 10. Concepten van collectiviteit (bv. collectieve carport, collectieve tuin, etc.) vinden iets meer ingang bij de leeftijdsgroep van de 18- tot 24-jarigen.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • Enquête illustratie huis - bevraging wonen