naar top
Gemeente Dendermonde

Bijzonder comité sociale dienst

Dit bijzonder comité beslist over individuele hulpvragen van personen bv. leefloon, huurtoelage …

Vergaderritme: maandelijks, elke derde vrijdagvoormiddag. De zittingen zijn besloten. 

Voorzitter Tomas Roggeman wordt van rechtswege toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Samenstelling

  • Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang)
  • Wouter Rogiers (N-VA)
  • Jana Goeminne (N-VA)
  • Dina Verhavert (CD&V)
  • Tomas Roggeman (N-VA) - voorzitter
  • Thérèse Van Gucht (CD&V)
  • Valens Izere (CD&V)
  • Rudy Putteman (Vooruit)
  • Ericia Ooms (Open VLD)