naar top
Gemeente Dendermonde

Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) neemt vooral beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, financiële ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding. Verder kan het comité het bestuur adviseren over het sociaal beleid.

De OCMW-raadsleden verkiezen de voorzitter en de leden. Het BCSD vergadert maandelijks, elke derde vrijdagvoormiddag van de maand. De zittingen zijn besloten. Voorzitter Tomas Roggeman wordt van rechtswege toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Samenstelling

  • Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang)
  • Wouter Rogiers (N-VA)
  • Jana Goeminne (N-VA)
  • Dina Verhavert (CD&V)
  • Tomas Roggeman (N-VA) - voorzitter
  • Ellen Cassimon (CD&V)
  • Nicholas Van Beveren (CD&V)
  • Walther Boeykens (Groen)
  • Ericia Ooms (Open VLD)
  • handdruk beslissing