Bouwkundig adviseur (contract bepaalde duur)

Plaats in de organisatie

Samen met een team van een 10 tal medewerkers van de dienst gebouwen beheer je diverse gebouwen in eigendom van het lokale bestuur (musea, sporthallen, administratieve gebouwen, woonzorgcentra, kinderopvang,…). Je levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de verschillende nieuwbouw-, renovatie-, restauratie- en onderhoudswerken. Je hebt een praktische kijk op de uitvoering van projecten en latere uitbating van gebouwen, je hebt expertise of wil deze opbouwen in gebouw technische installaties. Je rapporteert aan het diensthoofd-ingenieur.

Rol in de organisatie

Je staat in voor de opvolging van diverse projecten en treedt hierbij op als projectleider voor bouw- en renovatiedossiers met de klemtoon op gebouw technische werken, uitgevoerd door de eigen technische dienst, externe aannemers of een combinatie van beide. Je bent de spilfiguur bij de realisatie van deze projecten en volgt deze zowel inhoudelijk, budgettair als procedureel op. Tevens bewaak je hierbij de planning.

Bij de uitvoering van werken door externe aannemers fungeer je als leidend ambtenaar van bij de start, tijdens de werken tot de definitieve oplevering. Een belangrijk deel van het takenpakket is de concrete opvolging van de werven. Je bent aanwezig bij werfvergaderingen en gaat geregeld ter plaatse voor controle van de werken. 

Je treedt op als ontwerper voor kleinere projecten (opmaak ontwerp, raming, meetstaat, lastenboek, prijsvraag, beoordelen van offertes werfopvolging en -controle, oplevering en nazorg), voor grotere projecten stuur je in de rol van opdrachtgever een externe ontwerp-/studiebureau aan (opmaak projectdefinitie – kritisch verwerken van de behoeften, raming en een onderbouwde kosten-batenanalyse, omschrijven opdracht, aanleveren documentatie, nazicht ontwerpdossiers, organiseren van aanbestedingen, ondersteuning bij opvolging uitvoering, oplevering en nazorg).

Je biedt ondersteuning aan de collega-bouwkundig adviseurs binnen de dienst gebouwen op installatietechnisch vlak voor nieuwbouw- of renovatieprojecten.

Je werkt mee aan een standaardisering van de technische installaties in de verschillende gebouwen in beheer van de dienst met het oog op duurzaamheid en daling van de exploitatiekosten.

Je zorgt mee voor het indienen van begrotingsvoorstellen bij de jaarlijkse opmaak van het budget en actualisatie van de meerjarenplanning.

Je licht dossiers toe aan verschillende doelgroepen (managementteam, raadscommissies, adviesraden,…), ook buiten de normale kantooruren.

Je blijft op de hoogte van de wetgeving en eventuele wijzigingen en implementeert nieuwe regelgeving projectmatig.

 Diplomavoorwaarden

Je bent houder van een master diploma ofwel een diploma van universitair onderwijs ofwel een diploma van twee cycli .

Ons aanbod

We bieden een contract aan van bepaalde duur voltijds of een 4/5 contract.

Verder bieden we je het volgende aan:
- een goede balans tussen werk en privé door onze glijdende werkuren
- een groot opleidingsaanbod waaruit je kan leren en verder groeien
- een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschalen A1a - A2a (min. €3.170 en max.  €5.252 bruto geïndexeerd maandsalaris)
- openbaar vervoer voor woon-werk verkeer is volledig terugbetaald
- Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooi fietsvergoeding
- maaltijdcheques

Solliciteren?
Bezorg ons je cv en motivatiebrief via vacatures@dendermonde.be en we contacteren je zo snel mogelijk.