Smart security: camerabewaking

Update 12 april: cameraschild is operationeel

De stad investeert in veiligheid. Sinds enkele jaren maakt de lokale politie gebruik van mobiele ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition of automatische nummerplaatherkenning).

Het stadsbestuur en de politiezone hebben de voorbije jaren geïnvesteerd in camerabewaking:

  • Enkele politievoertuigen zijn uitgerust met mobiele ANPR-systemen. Deze camera's hebben hun waarde al bewezen in het kader van verkeershandhaving, opheldering van misdrijven en het ontraden van drugstrafikanten.
  • De vaste verkeerscamera’s in en om het Hoogveld hebben het aantal diefstallen spectaculair doen dalen en hebben onlangs opnieuw hun nut bewezen in het kader van rondtrekkende dadergroepen.
  • De mobiele overlastcamera’s laten toe om sluikstorters te betrappen en kunnen dynamisch ingezet worden tijdens grote evenementen.
  • In december 2016 werd beslist om een ANPR-cameraschild te installeren aan de grote invalswegen van Dendermonde.

ANPR – cameraschild Dendermonde operationeel

Op donderdag 12 april 2018 werd de laatste ANPR-camera geïnstalleerd. Hiermee is het cameraschild van Dendermonde operationeel.

Door ANPR-camera’s op de belangrijkste invalswegen te plaatsen, kan de politie elk voertuig dat in of uit Dendermonde rijdt, scannen en analyseren. Zo wil de politiezone de camera’s onder meer inzetten tegen woninginbraken en autodiefstallen.

Deze camera’s zijn rechtstreeks verbonden met de provinciale server van het Communicatie- en InformatieCentrum (CIC) van de Federale politie in Gent.

Dit laat toe om zonder veel extra capaciteit in real-time te kunnen reageren op de hits (gestolen of geseinde voertuigen, niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen) die worden gegenereerd.

Een bijkomend voordeel is dat onze politiezone dankzij deze provinciale server toegang krijgt tot alle ANPR-camera’s van de hele provincie. Dit laat toe om recherchematig opsporingen te kunnen doen in het kader van diefstallen, inbraken en drugs.

De inbraakgraad in Dendermonde is de op één na laagste binnen de provincie Oost-Vlaanderen en dit cameraschild moet er niet alleen voor zorgen dat dit zo blijft, maar ook dat het aantal ophelderingen kan stijgen.

Naast de zuivere politionele toepassingen is het de bedoeling om deze camera’s ook te gebruiken om verkeersstromen in kaart te brengen en zo de mobiliteit te verbeteren.

Kostenbesparend partnership

De aansluiting op de provinciale server van de federale politie heeft niet alleen operationele voordelen, maar zorgt er tevens voor dat de aankoop van eigen servers en exploitatie-programma’s niet nodig was.

De grootste kostenbesparing werd gerealiseerd door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande infrastructuren om de camera’s op te hangen.

De installatie van de camera’s is een pilootproject in Vlaanderen omdat voor de eerste keer samengewerkt wordt met Fluvius, die de lantaarnpalen ter beschikking stelt. Op elke locatie worden telkens twee nummerplaatherkenningscamera’s gecombineerd met twee bewakingscamera’s. Om de kosten te drukken en om de wildgroei aan palen en borden langs de wegen te beperken, werd op 6 locaties gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van de netbeheerders, zoals verlichtingspalen.

Telecombedrijf Proximus voert dit project uit op vraag van de stad. Dankzij goede afspraken tussen de verschillende experts op vlak van stroomaansluiting, data-aansluiting, camera-installatie en afstelling, kon de installatie op elke locatie telkens in één keer worden afgeleverd. Een sterk staaltje van coördinatie tussen de verschillende partners.

Update 21 maart: Bijkomende camera’s

Door nieuwe glasvezelverbindingen in de binnenstad is het mogelijk om bijkomende camera's in de stad te plaatsen en het project 'smart security' uit te breiden. De gemeenteraad keurde dit op woensdag 21 maart goed.

Het stadsbestuur werkt samen met The Last Mile vzw om de belangrijkste stadsgebouwen met elkaar te verbinden via glasvezelbekabeling, wifi te voorzien in de binnenstad en de structuur klaar te leggen om ‘fiber to the home’ te voorzien. Deze technologie is duur, maar betrouwbaar én compatibel met onze overlastcamera’s.

Door de gerealiseerde glasvezelbekabeling en toegangspunten is de infrastructuur aanwezig om op relatief goedkope wijze nog bijkomende camera’s te voorzien. Deze kunnen hun nut bewijzen op het vlak van verkeer, evenementen, overlasttoezicht, enz. Op basis van een risicomatrix worden volgende locaties voorzien: rotonde Brusselsestraat, bibliotheek, Justitieplein, Oude Vest, Sas, rotonde Leopold II-laan en twee in de stationsomgeving.

In combinatie met de al bestaande camera’s kan de installatie van een 8-tal bijkomende camera’s zorgen voor een bijna sluitende dekking van het Dendermondse grondgebied.

De investering voor deze bijkomende camera’s wordt geraamd op ongeveer 100.000 EUR. De exploitatiekost (elektriciteit, dataverkeer) wordt geraamd op 15 EUR per camera per maand.