Circulatieplan centrum Sint-Gillis

In 2017 heeft het stadsbestuur een grondige studie gemaakt om kritieke verkeersproblemen in Sint-Gillis weg te werken. Een weloverwogen proefopstelling van circulatiemaatregelen en een ruime zone 30 ging van kracht op 1 juli.

Het hele concept werd voorgesteld aan de inwoners, scholen, bedrijven, verenigingen, politieke fracties … Ze kregen de kans om het plan te beoordelen en suggesties of aanvullingen door te geven aan de stad. Ook werd een representatieve enquête georganiseerd bij de inwoners van Sint-Gillis. Deze uitgebreide inspraakronde leverde heel wat inzichten op om mee te nemen naar de beslissende fase. In het najaar volgde de grondige analyse en evaluatie van de proefopstelling op basis van verkeerstellingen in de straten, vrije reacties en suggesties van de inwoners, een bevraging van de adviesraden en instanties, en de enquête.

De conclusies werden getoetst aan de vooropgestelde doelstellingen en tot slot omgevormd tot een definitief circulatieplan en afbakening van de zone 30 in de woonwijken. De gemeenteraad keurde de definitieve maatregelen goed op 6 december 2017.

Proefopstelling van 1 juli 2017 t.e.m. 5 januari 2018

Er werd een proefopstelling ingevoerd in Sint-Gillis vanaf 1 juli 2017.

Bekijk de proefopstelling voor de circulatiemaatregelen en parkeerregelingen.

Bekijk de proefopstelling voor de zone 30.

Circulatieplan aangepast na feedback bevolking

We maakten in het najaar 2017 een grondige analyse en evaluatie van de proefopstelling die inging op 1 juli, op basis van o.a. verkeerstellingen in de straten, vrije reacties en suggesties van de inwoners, een bevraging van de adviesraden en instanties, en een representatieve enquête bij de inwoners van Sint-Gillis.

De resultaten van de verkeertellingen en enquête leest u in de Downloads onderaan deze pagina.

De conclusies werden getoetst aan de vooropgestelde doelstellingen en tot slot omgevormd tot een definitief circulatieplan en afbakening van de zone 30. Dit definitief plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 6 december 2017.

Definitieve circulatiemaatregelen vanaf 6 januari 2018

NIET WEERHOUDEN UIT DE PROEFOPSTELLING

 • Lus van eenrichtingsstraten, waarbij het autoverkeer in tegenwijzerzin rijdt: in de Pastoor Claeysstraat, stukje Buisstraat, Spoorwegstraat, Elsbosstraat, Hullekenstraat en Bareelstraat.
 • Eenrichtingsverkeer in de Binnestraat vanaf het kruispunt met Plattenakker richting Van Langenhovestraat.
 • Knip ter hoogte van het kruispunt Weggevoerdenstraat x Van Langenhovestraat. 

DEFINITIEVE MAATREGELEN

Bekijk het plan met definitieve circulatiemaatregelen

 1. Eenrichtingsverkeer in de Koning Albertstraat, tussen de Veldstraat en de Sint-Gillislaan, in de rijrichting van de Sint-Gillislaan.
 2. Knip voor autoverkeer in de Werkplaatsstraat, gekoppeld aan de invoering van een schoolstraat en een toekomstige veiligere herinrichting van de schoolomgeving (achterkant) in de Werkplaatsstraat.
 3. Eenrichtingsverkeer in de Otterstraat, richting Sint-Gillislaan.
 4. Eenrichtingsverkeer in de Weggevoerdenstraat en J. Van Bogaertstraat, komende van de Sint-Gillislaan. In de Prinskouterstraat geldt eenrichtingsverkeer in de richting van de Emanuel Hielstraat.
 5. Fietsstraat in de Burgemeester Potiaulaan, waarbij fietsers de hele rijweg mogen gebruiken in hun rijrichting. Auto’s mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u.

Voor het eenrichtingsverkeer geldt een uitzondering voor fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs.

PARKEERREGELINGEN

 • De parkeerindeling in de Hullekenstraat, Bareelstraat, Elsbosstraat en het deel Spoorwegstraat tussen de Buisstraat en de spooroverweg wordt hersteld zoals voor de proefopstelling.
 • Het halfmaandelijks beurtelings parkeren in Pastoor Claeysstraat, Spoorwegstraat tussen de spoorweg en de Elsbosstraat wordt opnieuw ingevoerd.
 • De parkeerindeling in de Otterstraat blijft zoals in de proefopstelling, er gebeurt wel een kleine verschuiving in de zone tussen huisnummers 12 en 30.
 • De parkeerindeling in de Weggevoerdenstraat, J. Van Bogaertstraat en Prinskouterstraat blijft zoals in de proefopstelling.

Definitieve zone 30 vanaf 6 januari 2018

In de proefopstelling hadden we een uitgebreide zone 30 afgebakend. De definitieve begrenzing hanteert als basis een zone 30 in de woonwijken. In sommige straten geldt opnieuw 50 km/u., nl. in centrale straten met een breed of rechtlijnig profiel die zorgen voor de ontsluiting van de woonwijk.

Bekijk de definitieve zone 30 op het plan zone 30 met stratenlijst.

Infomoment voor de bevolking

Het definitief circulatieplan werd voorgesteld aan de bevolking op zaterdag 9 december van 10-16 u. in het Sportcentrum Sint-Gillis, Van Langenhovestraat 203A. 

Er werd informatie gegeven over:

 • verkeerstellingen voor en tijdens de proefopstelling
 • enquêteresultaten van inwoners van Sint-Gillis
 • resultaten bevraging van adviesraden, AZ Sint-Blasius, Blijdorp en de drie basisscholen
 • het definitieve circulatieplan
 • de definitieve zone 30.