naar top
Gemeente Dendermonde

Tijdelijke coronapremies en -subsidies

Dendermondse cultuur-, sport- of jeugdverenigingen kunnen tijdelijk beroep doen op extra financiële ondersteuning om de impact van corona te verminderen. De gemeenteraad keurde hiervoor 3 tijdelijke subsidiereglementen goed:

  • Zomerkampen
  • UiTPAS-premie
  • Coronafonds

Voor wie?

  • Het reglement ‘Zomerkampen’ is bedoeld voor verenigingen die in juli en augustus 2020 kampen met overnachting organiseren voor kinderen en jongeren en die geconfronteerd worden met bijkomende kosten door de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan een tegemoetkoming aanvragen van 20 euro per deelnemer (inclusief leiding en kookploeg).
  • Het reglement ‘UiTPAS-premie’ is bedoeld voor verenigingen die inzetten op de participatie van sociaal kwetsbare groepen. Verenigingen die een UiTPAS-werking opstarten voor het einde van 2020 en deze minstens 3 jaar aanhouden, kunnen een eenmalige bonus van 500 euro aanvragen. Verenigingen die al UiTPAS-werking hebben, ontvangen automatisch een bonus van 500 euro. Meer info: www.dendermonde.be/UiTPAS.
  • Het tijdelijk reglement ‘Coronafonds’ is bedoeld voor verenigingen die zwaarder getroffen werden door de coronacrisis. De subsidie hangt af van het totale aantal ingediende aanvragen en de financiële omvang van die aanvragen.

Voorwaarden?

De voorwaarden waaraan de aanvragen moeten voldoen, zijn vastgelegd in een subsidiereglement (zie downloads).

Hoe aanvragen?

Het volledige dossier met bijlagen moet je ten laatste op 1 september 2020 (voor de premie Zomerkamp) of 1 oktober 2020 (voor de premie UiTPAS en de subsidie Coronafonds) indienen. 

1. Online

Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur.

Online aanvragen

2. Via e-mail

Download het aanvraagformulier en sla het op (zie downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar: coronasubsidies@dendermonde.be.

3. Via post

Download het aanvraagformulier (zie downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar één van volgende diensten naar keuze: Jeugddienst, Sas 34, 9200 Dendermonde of Cultuurloket, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde of Sportdienst, Van Langenhovestraat 203, 9200 Dendermonde.

Afhandeling?

Aanvragen voor ‘Subsidie zomerkampen’ worden ten laatste in september 2020 door de jeugddienst beoordeeld en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt. De jeugddienst brengt je zo snel mogelijk op de hoogte over de beslissing.

Aanvragen voor de ‘UiTPAS-premie’ worden ten laatste in oktober 2020 door het cultuurloket beoordeeld en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt. Het cultuurloket brengt je zo snel mogelijk op de hoogte over de beslissing.

Aanvragen voor het ‘Coronafonds’ worden door een gemengde beoordelingscommissie cultuur/sport/jeugd onderzocht. Deze commissie stelt uiterlijk in november 2020 een verdeling van subsidies voor aan het college van burgemeester en schepenen. Bij de beoordeling van de aanvragen kan de commissie beslissen om één of meerdere verenigingen uit te nodigen om hun ingediende dossier(s) verder toe te lichten. Na goedkeuring door het college worden de subsidies vóór eind 2020 overgeschreven naar de betrokken verenigingen. Een afgevaardigde van de beoordelingscommissie brengt je op de hoogte over de beslissing. 

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Bibliotheek
Adres
Kerkstraat 1119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-46 81 30
E-mail

Enkel na afspraak.

Jeugddienst

Adres
Sas 349200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 20 93
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 06 12
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Vrijdagnamiddag na afspraak.