De boer op!

In Dendermonde wordt er heel wat door land- en tuinbouwers thuis verkocht, bv. fruit, melk, honing ... Vanuit de stad willen wij de thuisverkooppunten in Dendermonde in de kijker zetten en zetten we ook in op de ‘kracht van de korte keten’, zoals opgenomen als actie in het klimaatplan.

Door lokaal geteeld voedsel te kopen, vermindert de CO2-uitstoot als gevolg van transport én wordt de veerkracht binnen de lokale economie versterkt (financiële middelen blijven binnen het grondgebied). Ook bieden zij seizoensproducten aan, vaak afvalarm, wat een meerwaarde voor het milieu betekent. Inwoners zijn ook vragende partij om melk, appelen ... lokaal aan te kopen.

Ontdek de thuisverkooppunten onder 'Downloads'.