Woonpunt

Het Woonpunt werkt samen met het Sociaal Verhuurkantoor Woonaksent. Samen stellen ze betaalbare, kwalitatieve woningen van de private huurmarkt ter beschikking aan mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben om een goede woonst te vinden. Het Woonpunt staat onder meer in voor de inschrijvingen, de huurbegeleiding en de technische opvolging.

Bent u als huurder op zoek naar een degelijke en betaalbare woning? Maak een afspraak of kom langs tijdens de zitdag in de Woonwinkel! 

Afspraak: Woonpunt, TVORK, 052-22 21 41, info@sociaalhuis.dendermonde.be

Zitdag: elke donderdag van 9 tot 11 u., Woonwinkel, Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11, 052-46 81 45, woonwinkel@dendermonde.be 
 

Kandidaat-huurder

U kunt zich laten inschrijven op de wachtlijst van Woonaksent. De huurwoningen worden toegewezen afhankelijk van de nood tot herhuisvesting, uw gezinssituatie en uw besteedbaar inkomen. We regelen samen met u alle praktische zaken die bij de huur van een woning komen kijken. Kandidaat-huurders krijgen huurbegeleiding: ze worden in hun thuissituatie ondersteund, opgevolgd op vlak van zelfstandigheid. Indien nodig worden andere diensten ingeschakeld (gezinszorg, poets ...). 

Voorwaarden?

  • Geen eigen woning bezitten. 
  • Een inkomen hebben dat onder een bepaalde inkomensgrens valt (afhankelijk van uw gezinssituatie). 

Voordelen? 

  • Uw huurprijs is betaalbaar.
  • U hebt woonzekerheid in afwachting van een toewijzing van een sociale woning. 

Meebrengen? 

  • Uw aanslagbiljet van personenbelasting van 3 jaar voor de inschrijving (voor 2019 is dit het inkomen van 2016 met aanslagjaar 2017) 
  • Een bewijs van uw inkomen van 6 maanden voor de inschrijving
  • Een bewijs van uw huisvestingsnood (huurcontract ...)
  • Indien u dit hebt: een bewijs van uw taalbereidheid of inburgering (bv. een schoolrapport in het Nederlands)
  • Als u een scheiding start : een bewijs van de start van de scheiding

Contact

Woonpunt

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Tel.
052-37 85 49
E-mail