naar top
Gemeente Dendermonde

Opvang GO Keur

Inschrijvingen opvang en online registratie 

Vanaf 1 september 2020 zijn we met onze werking te vinden op volgend adres:
Posthoornstraat 22 in Dendermonde. 

Deze kinderopvang is een samenwerking tussen het GO Atheneum 't Keur in Dendermonde en het lokaal bestuur om een kwaliteitsvolle kinderopvang in de scholen zelf te organiseren.

We zijn er voor alle kinderen uit de basisschool (van 2,5 tot 12 jaar) en vinden het belangrijk dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontplooien tijdens zijn vrije tijd. Genieten en plezier maken staan hierbij centraal.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinatoren

Jana De Wilde
Sharon Pesant
Brent Claessens

Voor- en naschoolse opvang

De opvang vindt plaats in de school zelf van 7 tot 19 u.

Ouders brengen hun kinderen 's morgens naar de opvang en vanaf 8.10 u. staan de kinderen onder toezicht van de school. Op het einde van de schooldag staat de begeleiding klaar om de kinderen op te vangen tot 19 u.

Na schooltijd krijgt elk kind een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel.

Op woensdagmiddag brengen de kinderen boterhammen van thuis mee, drank wordt opnieuw gratis aangeboden. Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang, moet zich registeren via de knop ‘Online registratie’ bovenaan deze pagina. Voor elk kind moet ook nog een dossier opgemaakt worden op de locatie. Neem hiervoor contact op met de coördinator. 

Prijs?

Voorschools en naschools
1 EUR per begonnen halfuur 

Woensdagnamiddag 
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 EUR per begonnen halfuur (maximum van 4 EUR)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Schoolvrije dagen  
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 EUR
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25 % korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief

50 % van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (zie Downloads).

Contact en openingsuren

Opvang GO Keur

Adres
Posthoornstraat 229200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
0492-14 67 74
Tel.
0472-48 00 15 (coördinator)
E-mail

Ma-vr: 7 u. tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 19 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: gesloten