Directeur lokaal bestuur

Je bent een echte manager en vormt samen met je collega-directeurs het  managementteam dat instaat voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering binnen de krijtlijnen zoals uitgezet door het bestuur. Je houdt ervan om een visie te ontwikkelen op diverse thema’s en coacht en ondersteunt diverse teams, medewerkers, diensthoofden,… in het realiseren van de doelstellingen die hieruit voortvloeien. Specifiek ben jij geboeid door de beleidsdomeinen zoals het openbaar domein, openbare werken, patrimonium.

Als directeur geef je mee sturing en vorm aan de organisatie op strategisch niveau. Samen met het managementteam en het college van burgemeester en schepenen ben je verantwoordelijk  voor de voorbereiding, opvolging en rapportering van onze strategie en voor de uitvoering van het dagelijks beleid van het lokaal bestuur Dendermonde. Je neemt mee het roer in handen van een grote en sterke organisatie.

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in de infobrochure in bijlage.
Voor bijkomende vragen kan je terecht bij de personeelsdienst - team rekrutering en selectie - via vacatures@dendermonde.be of 052/ 25 10 80

Je kan online solliciteren voor deze functie tot en met 7 juni 2020.
Solliciteer hier!

We houden je per e-mail op de hoogte van het verdere verloop van de selectieprocedure. Hierbij volgen we steeds de actuele voorzorgsmaatregelen.

Draag goed zorg voor jezelf en je naasten.