naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting voor woonwijk Elsbos afgerond

Overzicht van de plannen

Bij de herinrichting van straten, voetpaden en pleinen houdt het lokaal bestuur steeds maximaal rekening met ontharding, vergroening en verkeersveiligheid.

Ook in de wijk Elsbos is dat een bewuste keuze. Niet alle bomen werden gerooid, enkel probleembomen. Die zijn bijna allemaal gecompenseerd door nieuwe bomen en struiken. De hele wijk is zone 30. De plannen werden doorgesproken met de inwoners.

1. Probleembomen verwijderen

De voorbije jaren ontvingen we verschillende meldingen over de opdruk van boomwortels en beschadiging van voetpaden. 70 ‘probleembomen’ werden geveld. Het gaat over 34 bomen in Prateveld, 13 bomen in Meerken, 17 bomen in de Marcel Bovynstraat en 6 bomen in de Zevendagwand/Joseph Heirbautstraat. Bomen met veel wortelopdruk of bomen waarbij we op korte termijn wortelopdruk verwachten.

2. Nieuwe bomen aanplanten

Omdat we heel wat bomen verwijderen, willen we ook nieuwe bomen aanplanten. De aanwezigheid van bomen kadert in de oorspronkelijke ontwerpkeuze van ‘groene wijk’. Bomen zijn een onmisbaar deel van de openbare ruimte en de samenleving.

We kozen voor kleinere boomsoorten, waardoor er een kleine kans is op wortelopdruk in de toekomst. Naast bomen in de straten zetten we ook in op het aanplanten van bomen op de aanwezige speelpleintjes. Daar krijgen de bomen de nodige ruimte en zorgen ze niet voor overlast.

3. Voetpaden vernieuwen met oog voor ontharding in Meerken, Marcel Bovynstraat, Joseph Heirbautstraat en Zevendagwand

De verharding in Meerken, Marcel Bovynstraat, Joseph Heirbautstraat en Zevendagwand werd opgebroken en vernieuwd. 

  • In Meerken en Marcel Bovynstraat legden we een nieuw voetpad aan langs één zijde van de straat.
  • Voor de straten Jozeph Heirbautstraat en Zevendagwand, waar alleen plaatselijk bestemmingsverkeer aanwezig is, hebben we ingezet op groene bermen. Daarmee kunnen we maximaal inzetten op infiltratie en dragen we ons steentje bij voor het klimaat.
  • In Prateveld legden we opnieuw een voetpad aan langs beide zijden van de straat, omdat dit in de toekomst een belangrijke verbinding zal vormen met de nieuwe aangelegde woonwijk Elsbos.

4. Opritten heraanleggen

Alle opritten kregen een maximale breedte van 4,5 meter (volgens de beleidslijn van het schepencollege van 16 april 2018), mits enkele afwijkingen.

Alle opritten werden uniform aangelegd in grijze betonstraatstenen. 

5. Zone 30 vanaf het kruispunt Spoorwegstraat met Prateveld

6. Twee asverschuivingen in Prateveld aanleggen

Er is een zone 30 in de volledige wijk, startend vanaf het kruispunt Prateveld met Spoorwegstraat. We maken deze keuze omdat Elsbos een woonwijk is zonder doorgaand verkeer. Vanuit de zijstraten en vanuit het park steken veel voetgangers en fietsers over. Bovendien wonen er veel jonge gezinnen met kinderen. Een aantal asverschuivingen in de vorm van plantvakken met bomen zullen die snelheidslimiet afdwingbaar maken in Prateveld.

Bij de downloads kan je een plattegrond terugvinden met meer details.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 00
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Plan herinrichting Elsbos