naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting voor woonwijk Elsbos

Overzicht van de plannen

Bij de herinrichting van straten, voetpaden en pleinen houdt het lokaal bestuur steeds maximaal rekening met ontharding, vergroening en verkeersveiligheid. Ook in de wijk Elsbos is dat een bewuste keuze. Niet alle bomen worden gerooid, enkel probleembomen. Die worden bijna allemaal gecompenseerd door nieuwe bomen die in het najaar worden aangeplant (zie ook op het plan). Om wortelopdruk te voorkomen, kiezen we voor kleinere soorten. Ook extra groene invulling is voorzien met graszones en struiken. Zo zal de wijk groener worden dan voorheen. De hele wijk wordt zone 30 en we integreren groenzones in een aantal asverschuivingen. De plannen werden doorgesproken met de inwoners.

1. Probleembomen verwijderen

We willen 70 ‘probleembomen’ vellen. Het gaat over 34 bomen in Prateveld, 13 bomen in Meerken, 17 bomen in de Marcel Bovynstraat en 6 bomen in de Zevendagwand/Joseph Heirbautstraat. Het gaat over bomen met veel wortelopdruk of bomen waarbij we op korte termijn wortelopdruk verwachten.

2. Nieuwe bomen aanplanten

Omdat we heel wat bomen verwijderen, willen we ook nieuwe bomen aanplanten. De aanwezigheid van bomen kadert in de oorspronkelijke ontwerpkeuze van ‘groene wijk’. Bomen zijn een onmisbaar deel van de openbare ruimte en de samenleving.

We kiezen voor kleinere boomsoorten, waardoor er een kleine kans is op wortelopdruk in de toekomst. Naast bomen in de straten zetten we ook in op het aanplanten van bomen op de aanwezige speelpleintjes. Daar krijgen de bomen de nodige ruimte en zorgen ze niet voor overlast.

3. Voetpaden vernieuwen met oog voor ontharding in Meerken, Marcel Bovynstraat, Joseph Heirbautstraat en Zevendagwand

De huidige verharding in Meerken, Marcel Bovynstraat, Joseph Heirbautstraat en Zevendagwand wordt opgebroken en vernieuwd. Alle woningen blijven toegankelijk via een oprit (zie punt 4).

  • In Meerken en Marcel Bovynstraat breken we de bestaande voetpaden op en leggen we een nieuw voetpad aan langs één zijde van de straat.
  • Voor de straten Jozeph Heirbautstraat en Zevendagwand, waar alleen plaatselijk bestemmingsverkeer aanwezig is, willen we de bestaande voetpaden opbreken en inzetten op groene bermen. Daarmee kunnen we maximaal inzetten op infiltratie en dragen we ons steentje bij voor het klimaat.
  • In Prateveld leggen we opnieuw een voetpad aan langs beide zijden van de straat, omdat dit in de toekomst een belangrijke verbinding zal vormen met de nieuwe aangelegde woonwijk Elsbos.

4. Opritten heraanleggen

Alle opritten krijgen een maximale breedte van 4,5 meter (volgens de beleidslijn van het schepencollege van 16 april 2018). Er wordt een afwijking toegestaan in volgende gevallen:

  • De oprit is breder aangelegd door de bewoner zelf en die is in het bezit van een schriftelijk akkoord van de stad. Indien dit het geval is, moet u ons ten laatste op 30 januari 2022 het schriftelijk akkoord bezorgen via wegenwerken@dendermonde.be.
  • De breedte van de oprit zal minstens gelijk zijn aan de breedte van de inpandige garage(s).

Alle opritten worden uniform aangelegd in grijze betonstraatstenen. Dat betekent dat privaat aangelegde straatstenen op het openbaar domein worden uitgebroken en vervangen door nieuwe betonstraatstenen.

Als de bestaande oprit nog in goede staat is en het behoud ervan geen afbreuk doet aan het esthetische geheel, kan de bestaande oprit behouden blijven.

5. Zone 30 vanaf het kruispunt Spoorwegstraat met Prateveld
6. Twee asverschuivingen in Prateveld aanleggen

We plannen een zone 30 in de volledige wijk, startend vanaf het kruispunt Prateveld met Spoorwegstraat. We maken deze keuze omdat Elsbos een woonwijk is zonder doorgaand verkeer. Vanuit de zijstraten en vanuit het park steken veel voetgangers en fietsers over. Bovendien wonen er veel jonge gezinnen met kinderen. Een aantal asverschuivingen in de vorm van plantvakken met bomen zullen die snelheidslimiet afdwingbaar maken in Prateveld.

Bij de downloads kan je een plattegrond terugvinden met meer details.

Timing van de werken

Bomen vellen

Het vellen van de bomen wordt uitgevoerd door de firma Krinkels. Om de werken op een vlotte en veilige manier te laten verlopen, wordt tijdens de werken een deel van de straat afgesloten. Om de bereikbaarheid te garanderen, wordt een omleiding voorzien.

  • Maandag 18 juli: bomen vellen in de groene zone (wegomlegging via Spoorwegstraat, Zevendagwand, Marcel Bovynstraat)
  • Dinsdag 19 juli: bomen vellen in de blauwe zone (wegomlegging via Spoorwegstraat, Lange Dijkstraat, Verredonk)

stratenplan Elsbos

Voetpaden en opritten vernieuwen

De stad ontving in augustus een vergunningsaanvraag voor de aanleg van glasvezelkabels in de wijk. Momenteel trachten de stedelijke diensten en de betrokken nutsmaatschappijen de aanleg van de nieuwe kabels en het vernieuwen van de bovenbouw op elkaar af te stemmen. De voorlopige timing voor de start aanleg glasvezelkabels is einde augustus. Het opbreken en deels vernieuwen van de voetpaden en opritten start begin september. Per fase zal de aannemer de buurtbewoners inlichten over de fasering van de werken en bijhorende verkeersmaatregelen.

Nieuwe groenaanleg

Na de vernieuwing van alle voetpaden zal overgegaan worden tot de aanleg van de nieuwe groenvoorziening. De uitvoering is voorzien tussen november 2022 en maart 2023.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Plan herinrichting Elsbos