naar top
Gemeente Dendermonde

Energiebesparende maatregelen van de stad

De stad neemt al heel wat acties in het kader van duurzaamheid en klimaat. Daarbovenop komen een reeks energiebesparende maatregelen om het energieverbruik op korte termijn te doen dalen.

Actie 1. Duurzame openbare verlichting, eindejaarsverlichting minder lang laten branden

De openbare verlichting in de stad dimmen we waar we kunnen en doven we afwisselend. In Dendermonde bestaat 31 % van de straatverlichting uit ledlampen. Tegen 2028 wil de stad alle openbare verlichting omgevormd hebben naar ledverlichting. Dit past binnen de klimaatdoelstellingen van de stad en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te ‘verledden’ tegen 2028.

De verlichting doven tussen 23-5 u. van zondagnacht tot donderdagnacht zou voor de stad geen extra besparing zijn, doordat we al alternerend doven. 

De eindejaarsverlichting in Dendermonde bestaat al jaren uit ledlampen, waardoor het energieverbruik beperkt blijft. De stad besliste in samenspraak met de handelaars om de eindejaarsverlichting niet volledig te schrappen, maar wel minder lang te laten branden. De kerstverlichting werd op weekdagen gedoofd om 23 uur. Op deze manier behielden we de eindejaarsfeer tijdens de donkere wintermaanden, maar deden toch ook een besparing.

Actie 2. Energiedelen tussen stadsgebouwen

De stad stapt in het project van DDS rond energiedelen. Door in alle stadsgebouwen digitale meters en dataloggers te installeren, kunnen we op termijn zelf geproduceerde energie verdelen tussen de verschillende stadsgebouwen. Zo benutten we energiestromen maximaal en optimaal. 

Actie 3. Temperatuur verlagen en specifieke maatregelen voor de sportinfrastructuur

De verwarming 1 graad lager zetten betekent een besparing van 7% energie. De temperatuur in kantoorruimtes stellen we in op 19°C.

Om het zwembadwater op temperatuur te houden, is heel wat energie nodig. Ook de sporthallen verlichten, verluchten en verwarmen kost veel energie. De energiefactuur voor sport is het voorbije jaar sterk gestegen. Op basis van het advies van de sportsector, verlagen we de temperatuur in de sporthallen:

  • Omnisportzalen: 16°C
  • Polyvalente zalen: 18°C
  • Gymzalen en kleedkamers: 19°C

Voor zwembad Olympos doen we volgende aanpassingen:

  • Het buitenbad sluit tot aan de paasvakantie.
  • De temperatuur van het 25-meterbad wordt verlaagd van 28,6°C naar 28°C.
  • De temperatuur van het instructiebad wordt verlaagd van 32°C naar 31°C
  • De temperatuur van de zwemhal wordt verlaagd van 30°C naar 29°C.

De temperatuur van het peuterbad en de douches wordt niet verlaagd. Daarnaast namen we ook andere energiebesparende maatregelen in het zwembad, zoals het volledig afdekken van het buitenzwembad, extra isolatie voor de installaties en de buffertank ...

Actie 4. Slimme technieken

Een extern expert screent een aantal gebouwen screenen en doet voorstellen om via kleinschalige investeringen slimmer met energie om te springen, bv. over waar er thermostaatknoppen moeten komen. De gebouwen werden geselecteerd op basis van hun verbruik en duurzaamheid: wzc Aymonshof, Sociaal Huis, KASK, sporthal Sint-Gillis en het Administratief Centrum.

Actie 5. Bepaalde stadsgebouwen tijdelijk sluiten en/of beperktere openingsuren

Voor het Administratief Centrum, het Stadhuis, Huis van Winckel … nemen we bijkomend op het algemeen verlagen van de omgevingstemperatuur ook het slim clusteren van kantoorfuncties mee. Daardoor kunnen we bepaalde locaties gedeeltelijk (bv. tweede verdieping van het Aministratief Centrum) of Huis Van Winckel volledig sluiten.

De stedelijke musea sluiten van 1 december tot 31 januari 2023, wat langer is dan voorzien. De temperatuur laten we daar tot maximum 17°C oplopen. Zo kunnen we onze waardevolle historische collectie goed bewaren én tegelijk energie besparen.

Actie 6. Sensibilisering

Via verschillende acties willen we burgers, verenigingen, gebruikers, medewerkers … sensibiliseren om duurzaam om te springen met energie.

Gecoördineerde aanpak

Om dit gecoördineerd aan te pakken, werd een projectgroep energie opgericht. Ook de locatieverantwoordelijken van de verschillende stadsgebouwen nemen maatregelen om het energieverbruik te doen dalen en onopgemerkte energievreters aan te pakken. We streven naar maatregelen die zo weinig mogelijk impact hebben op de dienstverlening en het comfort van de gebruikers, maar toch een aanzienlijke besparing opleveren.