naar top
Gemeente Dendermonde

Energiebesparende maatregelen van de stad

De stad neemt al heel wat acties in het kader van duurzaamheid en klimaat. Daarbovenop komen nu een reeks energiebesparende maatregelen om het energieverbruik op korte termijn te doen dalen.

Actie 1. Duurzame openbare verlichting, eindejaarsverlichting minder lang laten branden

In Dendermonde bestaat 31 % van de straatverlichting uit ledlampen. Tegen 2028 wil de stad alle openbare verlichting omgevormd hebben naar ledverlichting. Dit past binnen de klimaatdoelstellingen van de stad en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te ‘verledden’ tegen 2030.

De eindejaarsverlichting in Dendermonde bestaat al jaren uit ledlampen, waardoor het energieverbruik beperkt blijft. De stad besliste in samenspraak met de handelaars om de eindejaarsverlichting niet volledig te schrappen, maar wel minder lang te laten branden. De kerstverlichting zal op weekdagen gedoofd worden om 23 uur. Op deze manier willen we de eindejaarsfeer tijdens de donkere wintermaanden behouden, maar toch ook een besparing doen.

Actie 2. Energiedelen tussen stadsgebouwen

De stad stapt in het project van DDS rond energiedelen. Door in alle stadsgebouwen digitale meters en dataloggers te installeren, kunnen we op termijn zelf geproduceerde energie verdelen tussen de verschillende stadsgebouwen. Zo benutten we energiestromen maximaal en optimaal. 

Actie 3. Specifieke maatregelen voor de sportinfrastructuur 

Om het zwembadwater op temperatuur te houden, is heel wat energie nodig. Ook de sporthallen verlichten, verluchten en verwarmen kost veel energie. De energiefactuur voor sport is het voorbije jaar sterk gestegen. De verwarming 1 graad lager zetten betekent een besparing van 7 % energie. Op basis van het advies van de sportsector, verlagen we de temperatuur in de sporthallen:

  • Omnisportzalen: 16°C
  • Polyvalente zalen: 18°C
  • Gymzalen en kleedkamers: 19°C

Voor zwembad Olympos doen we volgende aanpassingen:

  • Het buitenbad sluit tot aan de paasvakantie.
  • De temperatuur van het 25-meterbad wordt verlaagd van 28,6°C naar 28°C.
  • De temperatuur van het instructiebad wordt verlaagd van 32°C naar 31°C
  • De temperatuur van de zwemhal wordt verlaagd van 30°C naar 29°C.

De temperatuur van het peuterbad en de douches wordt niet verlaagd.

Voor de andere stadsgebouwen wordt het verlagen van de temperatuur nog verder onderzocht.

Actie 4. Slimme technieken

Een extern expert zal een aantal gebouwen screenen en voorstellen doen om via kleinschalige investeringen slimmer met energie om te springen, bv. over waar er thermostaatknoppen moeten komen. De gebouwen werden geselecteerd op basis van hun verbruik en duurzaamheid: wzc Aymonshof, Sociaal Huis, KASK, sporthal Sint-Gillis en het Administratief Centrum.

Actie 5. Bepaalde stadsgebouwen tijdelijk sluiten en/of beperktere openingsuren

We onderzoeken of en welke gebouwen we eventueel tijdelijk kunnen sluiten, door bepaalde diensten tijdelijk te herhuisvesten. We schuiven hiervoor zeven criteria naar voor: functie binnen publieke dienstverlening, het jaarlijks gas- en elektriciteitsverbruik, de isolatiekwaliteit, de aanwezigheid van zonnepanelen, de grootte van het gebouw, de sturingsmogelijkheden van de verwarmingsinstallaties en de bereikbaarheid. Voor een aantal gebouwen bekijken we nu samen met de medewerkers in dialoog wat haalbaar is en welke alternatieven er mogelijk zijn.

Actie 6. Sensibilisering

Via verschillende acties willen we burgers, verenigingen, gebruikers, medewerkers … sensibiliseren om duurzaam om te springen met energie.

Gecoördineerde aanpak

Om dit gecoördineerd aan te pakken, werd een projectgroep energie opgericht. Ook de locatieverantwoordelijken van de verschillende stadsgebouwen nemen maatregelen om het energieverbruik te doen dalen en onopgemerkte energievreters aan te pakken. We streven naar maatregelen die zo weinig mogelijk impact hebben op de dienstverlening en het comfort van de gebruikers, maar toch een aanzienlijke besparing opleveren.