naar top
Gemeente Dendermonde

Evenement of activiteit organiseren? Vul eerst de COVID Event Scan in.

De nationale veiligheidsraad besliste dat vanaf woensdag 27 juli evenementen tot en met 100 personen (binnen) en 200 personen (buiten) mogen georganiseerd worden.

Op voorwaarde dat:

 • de algemene richtlijnen gevolgd worden (hygiëne, afstand, …).
 • de relevante protocollen gevolgd worden (cultuur, sport, evenementen, …).
 • het evenement een groene score krijgt in de COVID Event Scan.

Wat betekent dit voor Dendermonde?

Organisatoren die de komende maanden een evenement of activiteit willen organiseren in onze stad, moeten deze aanvraagprocedure volgen:

 1. Surf naar www.covideventriskmodel.be en vul de COVID Event Scan in. Dit is een eenvoudige vragenlijst om je evenement te scannen op het COVID-veiligheidsrisico. Na je scan kan je het resultaat met een kleurcode (groen, geel of rood) downloaden die de veiligheidsrisico’s uitdrukt. Neem als hulpmiddel ook het Covid Event Protocol door.
 2. Vul het evenementenformulier in via www.dendermonde.be/vergunning-evenement. Je moet het resultaat van de scan verplicht toevoegen aan de aanvraag.

Goed om te weten

 • Alleen evenementen of activiteiten met een groene kleurcode krijgen toelating van de stad, op voorwaarde dat ook alle andere voorwaarden vervuld zijn zoals bv. verkeersmaatregelen, geluidsnormen, veiligheid … Een groen label betekent dus niet automatisch dat je evenement goedgekeurd is door de stad!
 • Bij een oranje veiligheidslabel moet je als organisator nog extra maatregelen nemen om een toelating te bekomen. Geef in je aanvraagformulier duidelijk aan, welke bijkomende maatregelen je nog zou nemen, zodat de stad duidelijk kan inschatten of de activiteit veilig kan worden georganiseerd.
 • Bij een rood eindresultaat mag het evenement niet plaatsvinden. In dit geval heeft het geen zin om nog een aanvraag in te dienen bij de stad.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om de online tool correct in te vullen. Bij controles tijdens het evenement zelf kan de politie het document altijd opvragen én controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan.
 • Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag max. met 5 personen afspreken in het kader van privébijeenkomsten. Dit moeten altijd dezelfde personen zijn. Kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, exclusief kinderen jonger dan 12 jaar. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in een bar, op café, in het park,…).

Soepele deadlines

Er is tijdelijk een soepelere procedure voor de goedkeuring van zomerevenementen. De normale aanvraagtermijn van minimum 2 maanden is momenteel niet haalbaar voor organisatoren. De evenementencel van de stad streeft ernaar om alle aanvragen op een korte termijn af te handelen. Hou rekening met een minimale doorlooptijd van 2 à 3 weken. Voor evenementen die dit najaar gepland zijn, vragen we wel om de termijn van 2 maanden te respecteren.

Lees meer over de huidige maatregelen tegen het coronavirus

Dit artikel werd gepubliceerd op 3 juli 2020.
 • foto1