Bestrijding ongewenste dieren en planten

Sinds 1 januari 2015 beheert de stad het openbaar domein pesticidenvrij. Dit wil zeggen dat er geen pesticiden meer gebruikt worden om onkruid te bestrijden. Ook voor de bestrijding van andere ongewenste planten (Japanse duizendknoop, watercrassula ...), dieren (verwilderde katten, ratten, wespen ...) en voor ziekten en plagen worden in de mate van het mogelijke geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. Lees meer info over pesticidenvrij beheer op www.zonderisgezonder.be

Een lijst met een aantal typische ongewenste soorten vindt u hieronder en via de website van het Agenschap voor Natuur en Bos

Dieren

Verwilderde katten
Verwilderde katten of zwerfkatten kunnen voor overlast zorgen of schade toebrengen aan mens, milieu en omgeving. Als u zwerfkatten in uw omgeving opmerkt, kunt u dit doorgeven aan de dienst groenbeleid en landbouw. Om overlast te voorkomen, is het verboden om wilde dieren te voederen. 

Het stadsbestuur werkt samen met RATO vzw en een lokale dierenarts om de populatie aan zwerfkatten in te tomen en gezond te houden. Hiervoor worden op basis van meldingen vangacties georganiseerd, waarbij de zwerfkatten worden gevangen, gesteriliseerd, nagekeken op gezondheid en teruggeplaatst. Enkel dieren die niet gezond zijn en geen overlevingskansen hebben in de natuur worden geëuthanaseerd. U wordt via bewonersbrief op de hoogte gebracht als er een vangactie in uw buurt plaatsvindt. 

Ratten
Ratten veroorzaken problemen op openbare en particuliere domeinen. Naast materiële schade (ondergraven van dijken, grachten, schade aan landbouwgewassen) verspreiden ratten ook ziekten. Iedere eigenaar is volgens de wetgeving verplicht om de schadelijke ratten te bestrijden op eigen domein. Als ratten op openbaar domein een probleem vormen, neem dan contact op met de dienst groenbeleid en landbouw. Voor de bestrijding van deze ratten werkt de stad samen met een firma. 

Wespen en bijen
Bijen en hommels zijn net als wespen nodig voor de bestuiving van verschillende planten. Ze dragen bij aan het behoud van de diversiteit van planten en spelen een cruciale rol in de voedselproductie via bestuiving (groenten- en fruitteelt). In België zijn honingbuien de belangrijkste bestuivers. 

Ga eerst na of het om wespen of bijen gaat. Als bijen voor overlast zorgen kunt contact opnemen met de dienst groenbeleid en landbouw of met een lokale imker. Als wespen voor overlast zorgen kunt u contact opnemen met de brandweer.

Opgelet voor de Aziatische hoornaar: meer info hierover vindt u op https://vespawatch.be/.

Andere dieren
Ook andere dieren zoals duiven, rupsen, kakkerlakken, muizen en vliegen kunnen voor overlast zorgen. Als deze voor overlast zorgen op openbaar domein, neem dan contact op met de dienst groenbeleid en landbouw.

Planten

Invasieve uitheemse planten (exoten)
Deze planten vormen een bedreiging voor de eigen inheemse plantensoorten en leveren in sommige gevallen ook schadelijke effecten voor de mens op. Als u exoten op openbaar domein opmerkt, neem dan contact op met de dienst groenbeleid en landbouw. Voorbeelden zijn reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, Amerikaanse vogelkers.

Japanse duizendknoop
Op diverse plaatsen in Dendermonde komt Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) voor, een problematische invasieve soort die onze eigen flora overwoekert. Deze soort kan enkel mits correct beheer en uitgebreide monitoring in toom gehouden worden.

Japanse duizendknoop is een meerjarige plant met holle en verhoutende stengels die elke lente tot dichte haarden uitgroeit. Op vruchtbare standplaatsen kunnen de stengels tot 2,5 meter hoog worden. Zij dragen grote, verspreide bladeren. Vanaf september ontwikkelen zich de bloeiwijzen die bestaan uit vele kleine witte bloemen. In de winter verdorren de stengels, maar torenen ze nog even boven de vegetatie uit. Ondergronds is de plant bijzonder goed ontwikkeld met dikke wortelstokken waarin veel reservevoedsel wordt opgeslagen. Indien u Japans duizendknoop hebt gespot, kan u dit melden op www.waarnemingen.be/exoten.

Het stadsbestuur neemt samen met alle beheerders van haar openbaar domein de nodige voorzorgen om deze plant in te tomen. Zo wordt een besmette zone niet mee gemaaid. Een stukje van de wortelstok of de onderste delen van deze plant zijn immers voldoende om op andere plekken een nieuwe plant en dus een nieuwe besmetting te veroorzaken. Verspreiding verloopt vrijwel enkel via wortelstok(fragmenten). Deze planten blijken tevens resistent tegen gekende herbiciden en uitputtingstechnieken.

Om de verspreiding van Japanse Duizendknoop verder te voorkomen, worden dus ook op onder meer de Scheldedijk geen maaibeurten uitgevoerd.

Exoten in waterlopen
Sommige uitheemse oever- en waterplanten kunnen explosief groeien en de optimale waterafvoer hinderen of problemen veroorzaken bij sluizen of stuwen. Er kan ook massale vissterfte optreden als de drijvende planten zuurstof onttrekken aan het onderliggende water. Voorbeelden zijn grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem, watercrassula. 

Laat geen exoten achter in grachten of waterlopen. Maai deze planten niet: versnipperde plantendelen kunnen nieuwe groeikernen vormen. Verwijder (manueel) de volledige plant, inclusief de wortel. De verwijderde planten worden best onmiddellijk afgevoerd en gecomposteerd. U koopt best inheemse planten voor uw tuinvijver. 

Uitleg bij dit onderwerp?

Wenst u informatie over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij de dienst groenbeleid en landbouw na afspraak (vanaf januari 2019). U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.