naar top
Gemeente Dendermonde

Ros Beiaard voor beginners

Dendermondenaren krijgen het Ros Beiaard met de paplepel ingegoten. Nieuwkomers vinden dit soms vreemd. Maar onbekend is onbemind. In samenwerking met de stedelijke musea werd een 'Ros Beiaardintroductiecursus' op poten gezet. Beginnend met een bezoek aan de loodsen van de wagenbouwers waarvan je hier een fotoverslag ziet. Een Ros Beiaard-educatiepakket, met een dobbelsteen en spelbord met leerrijke kaarten, wordt weldra verdeeld onder de OKAN- en inburgeringsklassen.

Foto's

Albumoverzicht

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.