Herinrichting Franz Courtensplein

Algemene informatie

Het pleintje voor het Administratief Centrum heeft heel wat potentie. De eigenschappen van deze site kwamen niet tot hun recht en ook de mooie stadsgezichten vanaf het plein zaten verstopt tussen het struikgewas of geparkeerde voertuigen. De belevingswaarde en de beeldkwaliteit van onze stad kon hier sterk verbeteren. 

Het doel van de herinrichting was een pleinkarakter te realiseren door een mooie omkadering te creëren rond een nieuwe fietsenstalling en zitbanken voor bezoekers. Daarnaast heeft de omgeving een belangrijke functie als exterieure onthaalruimte voor voetgangers en fietsers naar het Administratief Centrum waar een Stadswinkel wordt gebouwd in de overdekte voorzijde. Lees door voor meer info over het project Stadswinkel.

Op 12 juni 2018 werd gestart met de werken en werden achtereenvolgens het pleintje en de rijweg van de Franz Courtensstraat vernieuwd. Op 27 juli 2018 waren de werken klaar.  

Het is een aangename rustplek langs het water geworden en ideaal om te vertoeven voor jong en oud!

Bomen en groenvoorziening

De grote paardenkastanje op het pleintje werd gerooid. Het hout van deze boom krijgt nog een tweede leven. De kastanjeboom sierde de binnenstad al van voor de grote stadsbrand in 1914, een volwaardige vervanger voor deze oude reus vol geschiedenis was dan ook op zijn plaats. Dus werd op woensdag 7 november 2018 de nieuwe Vredesboom, een zomereik, aangeplant in de binnenstad. De boom is centraal in het grasplein op het vernieuwde Franz Courtensplein geplant en zal symbool staan voor de Groote Oorlog. 

Tijdens Vier Vrede op zondag 11 november werd de Vredesboom en het vredesgedicht, geschreven door Annie De Paepe van Zinspiratie, officieel ingehuldigd. 

Een van de belangrijke pijlers in het ontwerp was het behoud van onze grote, volwassen beuk naast de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het beschermen van het bestaande, gezonde bomenbestand in ons sterk verstedelijkt gebied is heel belangrijk:

  • Bomen spelen een belangrijke rol bij de klimaatopwarming. Ze zorgen voor schaduw en dus afkoeling in de zomer en gaan zo het stedelijk hitte-eilandeffect tegen.
  • Blaadjes kunnen fijn stof aan hun bladoppervlak vasthouden waardoor dit uit onze directe omgeving wordt gefilterd, wat een gunstig effect op onze gezondheid heeft.
  • Koolstofdioxide (CO2) is één van de belangrijkste broeikasgassen in onze atmosfeer en wordt opgeslagen in bomen. Hoe meer bomen er staan, hoe meer CO2 we opslaan.
  • Bomen en ander groen zorgen voor een aangename straatbeeld en dus een aangename leefomgeving, waar het prettig vertoeven is.
  • Bomen vormen een opgaande verbinding tussen mens en dier en zorgen voor schuilplaatsen, maar ook voeding voor andere dieren en planten.
  • Bomen hebben een positief effect op de mentale gezondheid van mens en dier.

Om de grote beuk tijdens en na de werken te kunnen behouden en de nodige toekomst te bieden, werd in het ontwerp een grote zone voorzien waarin de wortels vrij en ongestoord kunnen groeien.

Inmiddels werden grasmatten aangelegd in het nieuwe plantvak langs de Oude Dender. De nieuwe houten zitbanken, vuilnisbakken, plantbakken, fietsenstalling en verkeerssignalisatie werden eind juli geplaatst en aan een houten zitbank werd een wifi-zender bevestigd.

Ter hoogte van de parkeerstrook werden de kasseien opgevoegd. De rode steenslag aan de zijde van de Oude Dender werd eveneens vernieuwd.  

In het najaar worden de speelelementen geplaatst in de nieuwe graszone.

  • toelichting pleintje plan
  • Vredesboom
  • Vredesgedicht