Denk mee(r) voor de Gedempte Dender!

Samen met onze bevolking gaan we op zoek naar een tijdelijke invulling voor de Gedempte Dender. 

Waarom een tijdelijke invulling?

De openlegging van de Gedempte Dender is een project waar de stad voluit voor wil gaan bij de Vlaamse overheid. Een cruciale voorwaarde is compensatie voor de huidige parkeerplaatsen. De stad heeft hiervoor gezorgd door nieuwe parkeerplaatsen aan te kopen in het project Mechelse Poort aan de kop van de Oude Vest.

De Vlaamse Waterweg zal de Dender echter de eerste jaren nog niet opnieuw open leggen. Daardoor komt deze ruimte voorlopig vrij voor een mooi project. Wij gaan samen met onze bevolking op zoek gaan naar een gepaste tijdelijke invulling. Dit participatietraject wordt begeleid en vormgegeven door Levuur en Buur.

Uiteraard houden we rekening met geplande evenementen. Er blijft ook een deel parkeren behouden.

Plan van aanpak

Het participatietraject loopt in het voorjaar van 2019. Er zijn verschillende momenten waarop wij samen met u aan de slag gaan. Hoe verder het traject loopt, hoe concreter de timing hieronder wordt aangevuld.

  • Een eerste stap in dit traject is het vastleggen van criteria waaraan de uiteindelijke realisatie zal moeten voldoen. Wij lanceren hiervoor een oproep midden maart.
  • Eens de randvoorwaarden bepaald zijn, verwelkomen we alle concrete en mindere concrete voorstellen voor een nieuwe inrichting. U heeft hiervoor de tijd van begin april tot begin mei.
  • Op zaterdag 27 april 2019 van 13.30-17.30 u. vindt een workshop plaats in zaal ’t Sestich van de bib (Kerkstraat 111). Tijdens deze workshop verkennen we welke ideeën er al leven en hoe deze elkaar kunnen versterken.
  • We selecteren een shortlist van mogelijke projecten. Van eind mei tot midden juni zullen experten de indieners begeleiden om de voorstellen uit te werken tot realistische en haalbare projecten.

Een jury beslist over het finale project, op basis van de criteria die aan het begin zijn vastgelegd. We zijn op zoek naar geëngageerde burgers om mee in de jury te zetelen!

De definitieve keuze maken we bekend op een sfeervol slotevenement. Reserveer alvast dinsdagavond 2 juli 2019 in jullie agenda!

Vanaf najaar 2019 starten we met de realisatie van het gekozen project.

Uw input

Bij elke stap zullen we zo goed mogelijk communiceren hoe we u willen betrekken, wat de timing is en hoe u uw ideeën aan ons kan bezorgen. Samen met jullie geven we een unieke plek in onze stad opnieuw vorm. Denk mee(r) voor de Gedempte Dender!

Wilt u graag rechtstreeks op de hoogte gehouden worden, dan kan u uw gegevens mailen naar gedemptedender@dendermonde.be. Er is geen vaste nieuwsbrief, maar we sturen u een mailtje wanneer er iets nieuws te melden is.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.