N 470 Hamsesteenweg: aanleg rotonde en veilige fietspaden

De openstelling van de rotonde en alle toegangswegen ging door op vrijdag 21 juni 2019.

Algemene info

Het project situeert zich in de Hamsesteenweg tussen de Gaverstraat en de Zogsebaan in Grembergen.Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met het agentschap Wegen en Verkeer en de NV Aquafin.

Nieuwe rioleringen worden aangelegd waardoor het afvalwater van dit deel van de Hamsesteenweg niet langer zal lozen in de waterloop S.064. Ook de Oude Molenstraat, de Vijfbunderstraat en de Groeneweg zullen hierdoor in de toekomst afwateren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wat belangrijk is voor de waterzuivering in onze stad omdat we streven naar propere waterlopen.

Er worden ook nieuwe, brede fietspaden aangelegd aan beide zijden van de straat. De volledige rijweg wordt vernieuwd en er wordt een nieuw voetpad aangelegd zodat deze gewestweg volledig uitgerust is volgens de huidige eisen qua weginrichting en comfort.

Het kruispunt Hamsesteenweg–Zogsebaan zal omgevormd worden tot een rotonde om de verkeersveiligheid op deze plaats te verhogen.

In samenspraak met alle partners is de aannemer Besix Infra uit Schelle aangesteld om de wegen- en rioleringswerken uit te voeren.

Als voorbereiding op de wegen- en rioleringswerken startten de nutsmaatschappijen begin september 2018 met vernieuwingswerken. 

Vanaf oktober 2018 vernieuwde Farys een belangrijke toevoerleiding voor drinkwatervoorziening in de Hamsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Zogsebaan tot de Gaverstraat. In coördinatie met de werken van Farys werd gestart met de bouw van een pompstation op de toekomstige rotonde voor de afvoer van al het afvalwater. De wegen- en rioleringswerken begonnen eind oktober.

Op de informatievergadering van 18 september 2018 werd uitgebreide informatie gegeven over de uitvoeringsplannen. Er werd ook stilgestaan bij de fasering, timing en plan van aanpak van de aannemer Besix Infra.

Toelichting op afpraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.