N 470 Hamsesteenweg: aanleg rotonde en veilige fietspaden

Update 5 april 2019

In het kader van de uitvoering van de toegang naar de Tuinlaan vanuit Hamsesteenweg wordt momenteel de mening van de bewoners van de Tuinlaan gevraagd om te bekijken of een knip van de Tuinlaan gewenst is aan dit kruispunt. De bewoners hebben tot 14 april de tijd gekregen om te reageren.

Update 21 maart 2019

De nieuwe rotonde is klaar en wordt opengesteld op maandag 25 maart!

Ondertussen gaat de aannemer in fase 3 en fase 4 verder verder met de rioleringswerken en heraanleg van de wegen in de Hamsesteenweg tot aan het kruispunt met de Gaverstraat.

Fasen en timing

Fase 1 - uitgevoerd

 • Aanleg nieuwe rotonde en fietspaden ter hoogte van de aansluitingen met de Vijfbunderstraat, Oude Molenstraat en N470 zuid 

Fase 2 - uitgevoerd - opening rotonde op 25 maart 2019

 • Werken aan noordelijke helft van de rotonde en aan aansluitingen Zogsebaan en N470 noord (richting Hamme) - uitgevoerd
 • Opnieuw vlotte doorstroom mogelijk van Waasmunster-Zele naar de N41. Verkeer tussen Hamme en Zogge opnieuw mogelijk via nieuwe rotonde. Ook Oude Molenstraat opnieuw open.

Fase 3 en 4 - in uitvoering

 • De rioleringswerken zijn afgewerkt en er wordt gestart met de heraanleg van de wegen in de Hamsesteenweg vanaf het rondpunt tot de aansluiting met de Gaverstraat. 
 • Ook worden nog twee busstoppplaatsen voorzien in de Hamsesteenweg.
 • De Vijfbunderstraat blijft onderbroken vanaf de rotonde alsook de richting naar het centrum van Grembergen. 
 • Voor de fietsers blijft de omleiding hetzelfde:

  Tussen Hamme – Grembergen (in beide richtingen): Hamsesteenweg (Noord)-Dendermondse Steenweg -Lange Maat-Bankveldstraat-Smidsestraat-Gaverstraat-Hamsesteenweg (Zuid).

  Tussen Zogge en Hamme (in beide richtingen): Zogsebaan-Bookmolenstraat-Hansevelde-Hermietstraat-Bakkerstraat-Molenwegel-Groeneweg-Hamsesteenweg (zuid).

De werken zullen zoals gepland tegen juli-augustus 2019 volledig beëindigd worden.

De bereikbaarheidsadviseur van het Vlaamse gewest kan al uw vragen beantwoorden en is nog steeds bereikbaar op 0476 72 22 57 of via  bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be

Info over het project

Het project situeert zich in de Hamsesteenweg tussen de Gaverstraat en de Zogsebaan in Grembergen.Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het agentschap Wegen en Verkeer en de NV Aquafin.

Nieuwe rioleringen worden aangelegd waardoor het afvalwater van dit deel van de Hamsesteenweg niet langer zal lozen in de waterloop S.064. Ook de Oude Molenstraat, de Vijfbunderstraat en de Groeneweg zullen hierdoor in de toekomst afwateren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wat belangrijk is voor de waterzuivering in onze stad omdat we streven naar propere waterlopen.

Er worden ook nieuwe, brede fietspaden aangelegd aan beide zijden van de straat. De volledige rijweg wordt vernieuwd en er wordt een nieuw voetpad aangelegd zodat deze gewestweg volledig uitgerust is volgens de huidige eisen qua weginrichting en comfort.

Het kruispunt Hamsesteenweg–Zogsebaan zal omgevormd worden tot een rotonde om de verkeersveiligheid op deze plaats te verhogen.

In samenspraak met alle partners is de aannemer Besix Infra uit Schelle aangesteld om de wegen- en rioleringswerken uit te voeren.

Als voorbereiding op de wegen- en rioleringswerken startten de nutsmaatschappijen begin september 2018 met vernieuwingswerken. 

Vanaf oktober 2018 vernieuwde Farys een belangrijke toevoerleiding voor drinkwatervoorziening in de Hamsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Zogsebaan tot de Gaverstraat. In coördinatie met de werken van Farys werd gestart met de bouw van een pompstation op de toekomstige rotonde voor de afvoer van al het afvalwater. De wegen- en rioleringswerken begonnen eind oktober.

Op de informatievergadering van 18 september 2018 werd uitgebreide informatie gegeven over de uitvoeringsplannen. Er werd ook stilgestaan bij de fasering, timing en plan van aanpak van de aannemer Besix Infra.

Toelichting op afspraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.