N 470 Hamsesteenweg: aanleg rotonde en veilige fietspaden

Update 28 januari 2019

De fietspaden op de rotonde zijn aangelegd. Voor de veiligheid van de fietsers is gezorgd dat zij voorrang krijgen op de zijstraten. De toegang van en naar de Vijfbunderstraat is verzekerd voor alle verkeer, ook voor tractoren.

Update 20 december 2018: vanaf 7 januari 2019 - start Fase 2

De werken vorderen zeer goed. De werken van Farys waarbij een nieuwe drinkwatertoevoer werd aangelegd kunnen nog dit jaar beëindigd worden. Ook de werken aan de rotonde door de hoofdaannemer Besix vlotten zeer goed. Hierdoor kan er vlugger aan de volledige afwerking van de rotonde, fase 2, begonnen worden.

Dit betekent wel dat vanaf 7 januari 2019 de Zogsebaan en de Hamsesteenweg vanaf de nieuwe rotonde volledig worden afgesloten.

Vanaf 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019 neemt de aannemer een korte pauze (bouwverlof) en zal er dus even niet gewerkt worden aan de Hamsesteenweg. De werfzone blijft tijdens deze periode echter wel behouden. Ook de omleidingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer blijven van toepassing.

Vanaf maandag 7 januari 2019 gaan de eigenlijke werken van FASE 2 van start: 

* Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 januari 2019 zullen hoofdzakelijk nog   
  voorbereidende werken voor fase 2 worden uitgevoerd.  

* Vanaf maandag 14 januari start de aannemer vervolgens met de effectieve
   wegeniswerken van Fase 2 en de voltooiing van de rotonde Hamsesteenweg. Vanaf 16
   januari worden tevens al rioleringswerken uitgevoerd in de Hamsesteenweg.

* Vanaf maandag 14 januari start tevens de nutsmaatschappij Eandis met de aanleg van
   nieuwe leidingen aan de pare kant van de Hamsesteenweg vanaf rotonde tot aan
   Gaverstraat

Onder voorbehoud van weersomstandigheden zullen de werken aan de rotonde afgerond zijn tegen eind maart 2019/begin april 2019. Ondertussen zal de aannemer in Fase 3 en Fase 4 verder gaan met rioleringswerken en heraanleg van de wegenis in de Hamsesteenweg tot aan het kruispunt met de Gaverstraat.

De bereikbaarheidsadviseur van het Vlaamse gewest kan al uw vragen beantwoorden en is nog steeds bereikbaar op 0476 72 22 57 of via  bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be

*Voor de fietsers blijft de omleiding hetzelfde:

Tussen Hamme – Grembergen (in beide richtingen): Hamsesteenweg (Noord)-Dendermondse Steenweg -Lange Maat-Bankveldstraat-Smidsestraat-Gaverstraat-Hamsesteenweg (Zuid).

Tussen Zogge en Hamme (in beide richtingen): Zogsebaan-Bookmolenstraat-Hansevelde-Hermietstraat-Bakkerstraat-Molenwegel-Groeneweg-Hamsesteenweg (zuid).

Ook voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer blijft de omleiding hetzelfde: via de N17/ Zeelsebaan en N17/N41.

Update 19 september 2018

Op de informatievergadering van 18 september werd uitgebreide informatie gegeven over de uitvoeringsplannen. Er werd ook stilgestaan bij de fasering, timing en plan van aanpak van de aannemer Besix Infra.

De werken zullen uitgevoerd worden in verschillende fases.

 • Fase 1: aanleg nieuwe rotonde ter hoogte van de aansluitingen met de Vijfbunderstraat, Oude Molenstraat en N470 zuid
  Hamsesteenweg, Vijfbunderstraat en Oude Molenstraat: plaatselijk afgesloten ter hoogte van de werfzone. De verbinding tussen de N470 (Hamme) en de N446 (Zogge) in beide richtingen blijft mogelijk met behulp van tijdelijke verkeerslichten.
  De Zandvoortstraat een omleidingsweg voor de fietsers en is geknipt ter hoogte van huisnr. 10.
 • Fase 2: werken aan noordelijke helft van de rotonde en aan aansluitingen Zogsebaan en N470 noord
  Verbinding tussen de Hamsesteenweg en de Zogsebaan afgesloten
 • Fase 3: werken aan riolering en herinrichting zone Vijfbunderstraat – Tuinlaan (kruispunt niet inbegrepen)
  Verkeer tussen Hamme en Zogge opnieuw mogelijk via nieuwe rotonde.
 • Fase 4: werken aan kruispunt met de Tuinlaan, tot aan de Gaverstraat
  Verkeer tussen Hamme en Zogge opnieuw mogelijk via nieuwe rotonde.

De werken van Farys starten 1 oktober 2018 en lopen gelijktijdig met fase 1 en 2.
Voor de busregeling en de bediening van de haltes kunt u terecht bij www.delijn.be of aan de bushaltes zelf.

Gedurende de gehele duur van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Hamsestenweg (N470) en worden de Vijfbunderstraat en Oude Molenstraat plaatselijk afgesloten ter hoogte van de werfzone.

U kan alle informatie nalezen in de folder “nieuwe rotonde en veilige fietspaden voor de Hamsesteenweg (N470)” en de presentaties van deze informatieavond, die u terugvindt onder downloads.

Update 10 september 2018 - Informatievergadering op 18 september

Om de inwoners maximaal te informeren, organiseert het stadsbestuur samen met het agentschap Wegen en Verkeer en de NV Aquafin een infovergadering op dinsdag 18 september waarbij ook de aannemer Besix Infra zal aanwezig zijn. De plannen, de timing, de fasering van de werken en de wegomleggingen worden er voorgesteld.

De sessies vinden plaats in de Gemeentelijke Basisschool 't Kraaiennest, Rootjensweg 76, Grembergen. 
De avond wordt in 2 delen opgesplitst om zo gericht mogelijk te kunnen informeren en vragen te beantwoorden:

 • om 18 u. voor handelaars
 • om 20 u. voor bewoners

Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Update 29 augustus 2018 - Nutswerken starten op 3 september 2018

Om een vlot verloop van deze werken te garanderen, wordt de Vijfbunderstraat en de Oude Molenstraat gedurende enkele dagen afgesloten.  Vermoedelijk gebeurt dit vanaf woensdag 5 september.  Enkel plaatselijk verkeer zal toegelaten worden. De nodige verkeerssignalisatie wordt voorzien om alles in goede banen te leiden.  Gelieve deze strikt te volgen.
De voorlopige einddatum van deze werken is voorzien eind september. 

Indien u vragen heeft over deze werken, kunt u zich wenden tot werfleider Aslan Tuncay van Wagro nv, 0488-05 30 76 of tot de dienst wegen en waterlopen, 052-25 11 00.

Eind oktober zal de aannemer starten met de eigenlijke wegen- en rioleringswerken.

Info over het project

Het project situeert zich in de Hamsesteenweg tussen de Gaverstraat en de Zogsebaan in Grembergen. Er zullen nieuwe rioleringen aangelegd worden waardoor het afvalwater van dit deel van de Hamsesteenweg niet langer zal lozen in de waterloop S.064. Ook de Oude Molenstraat, de Vijfbunderstraat en de Groeneweg zullen hierdoor in de toekomst afwateren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wat belangrijk is voor de waterzuivering in onze stad omdat we streven naar propere waterlopen.

Er worden ook nieuwe, brede fietspaden aangelegd aan beide zijden van de straat. De volledige rijweg wordt vernieuwd en er wordt een nieuw voetpad aangelegd zodat deze gewestweg volledig uitgerust is volgens de huidige eisen qua weginrichting en comfort.

Het kruispunt Hamsesteenweg–Zogsebaan zal omgevormd worden tot een rotonde om de verkeersveiligheid op deze plaats te verhogen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het agentschap Wegen en Verkeer en de NV Aquafin.

In samenspraak met alle partners is de aannemer Besix Infra uit Schelle aangesteld om de wegen- en rioleringswerken uit te voeren.

Als voorbereiding op de wegen- en rioleringswerken starten de nutsmaatschappijen begin september met vernieuwingswerken. Deze werken zullen circa 3 weken duren.

Vanaf oktober 2018 zal Farys in fasen starten met de vernieuwing van een belangrijke toevoerleiding voor drinkwatervoorziening in de Hamsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Zogsebaan tot de Gaverstraat. 

De aannemer Besix Infra zal in coördinatie met de werken van Farys starten met de bouw van een pompstation op de toekomstige rotonde voor de afvoer van al het afvalwater.

Toelichting op afspraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.