naar top
Gemeente Dendermonde

Hulp voor wie financieel getroffen is door de coronacrisis

Voor wie?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de coronacrisis. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die na een individuele analyse, door het Sociaal Huis erkend wordt als behoeftig.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers - met aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap ...

Er wordt een subsidie van 24 miljoen euro toegekend aan de OCMW’s, via de maatregel Zoom 18/25. Deze subsidie zal het mogelijk maken om, afhankelijk van de behoeften, gerichte eenmalige steun of meer structurele financiële steun te verlenen. Bekijk de folder bij de downloads voor meer info.

Voor welke tussenkomsten? 

  • Hulp bij huisvesting
  • Hulp bij energie
  • Psychosociale hulp
  • Hulp bij gezondheid
  • Hulp bij digitale toegankelijkheid
  • Financiële hulp
  • Basisbehoeften
  • Hulp voor de families in moeilijkheden
  • ...

Contact

Algemene vragen over corona?

Vragen over de maatregelen in Dendermonde

  • Wie heeft recht op maatschappelijke hulp?