naar top
Gemeente Dendermonde

IBO Boonwijk Villa Lollypop

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

!!! Via bovenstaande link heeft u toegang tot de nieuwe webshop van het IBO.
De reservaties voor de kerst- en krokusvakantie dienen (vanaf 29/11/2023) via deze link te gebeuren.
Kinderen die nog vóór 1/1/2024 in een opvanglocatie starten, dienen zich echter nog bijkomend via de oude webshop te registreren: https://bkodendermonde.recreatex.be/
Hier kunt u ook nog steeds uw reservaties voor de herfstvakantie raadplegen.

Initiatief Buitenschoolse Opvang (kortweg IBO) staat voor pedagogisch verantwoorde opvang van kinderen, voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Het is een plaats waar kinderen in een veilige omgeving en huiselijke sfeer kunnen spelen.

We zijn er voor alle kinderen uit de basisschool (van 2,5 tot 12 jaar) en vinden het belangrijk dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontplooien tijdens zijn vrije tijd. Genieten en plezier maken staan hierbij centraal.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinator

Freya De Schryver

Voor- en naschoolse opvang

De IBO's bevinden zich in de buurt van de scholen. Ouders brengen hun kinderen 's morgens naar de opvang en de kinderen worden rond 8 uur door de begeleiding te voet naar school gebracht. Op het einde van de schooldag haalt de begeleiding de kinderen weer op om samen naar de opvang te gaan. 

Na schooltijd krijgt elk kind een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel.

Op woensdagmiddag brengen de kinderen boterhammen van thuis mee, drank wordt opnieuw gratis aangeboden. Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang dient eerst contact op te nemen met de opvanglocatie die vasthangt aan de school van zijn/haar kind.

Via de opvanglocatie krijgt men een afspraak om langs te komen voor de opmaak van een papieren dossier en de handleiding om een online registratie in orde te maken. Zodra zowel het papieren dossier compleet is en het online account is aangemaakt, kan de inschrijving geactiveerd worden. Via datzelfde account kan ook de reservatie voor de schoolvakanties gebeuren.

Vakanties

  • Tijdens de vakanties wordt er in de voor- en namiddag een activiteit aangeboden. Kinderen worden niet verplicht om hieraan deel te nemen.
  • Ook tijdens vakanties zijn de tussendoortjes in de prijs inbegrepen en brengen de kinderen boterhammen mee voor 's middags.
  • Af en toe gaan we in vakanties op uitstap. De kosten voor uitstappen worden niet extra aangerekend aan de ouders.
  • Een uitstap kan ontspannend (speeltuin), leerrijk (bezoek museum of tentoonstelling) of cultureel zijn (voorstelling Cultuurcentrum Belgica), of kan een sociale meerwaarde bieden (bezoek aan het woonzorgcentrum). 

Inschrijven voor vakanties

Inschrijven voor opvang tijdens de vakantie is verplicht. De eerste inschrijvingsdatum wordt per vakantie bekendgemaakt via brief, e-mail en deze pagina.

Rekening houdend met de regelgeving wordt er voorrang gegeven aan kinderen t.e.m. 6 jaar. Meer informatie over het annuleren van gereserveerde dagen kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement onder 3.3. (zie Downloads).

Start inschrijvingen kerst- en krokusvakantie 2024

woensdag 29 november enkel voor kinderen van 2,5 tot en met 6 jaar

woensdag 6 december voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Prijs?

Voorschools en naschools
1 euro per begonnen halfuur 

Woensdagnamiddag 
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 euro per begonnen halfuur (maximum van 4 euro)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 euro
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief

50% van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (zie Downloads).

Contact en openingsuren

IBO Boonwijk Villa Lollypop

Adres
Serbosstraat 69200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 38 05 89 of 0491 16 39 55
Tel.
0472 63 15 23 (coördinator)
Tel.
0478 95 04 97 (vragen rond dossiers en inschrijvingen)
E-mail
E-mail

Ma-vr: 7 u. tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 19 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: 7-19 u.