Jaarverslag OCMW

Het jaarverslag bevat informatie en cijfers over alle doelstellingen en realisaties van het OCMW.