Kazerne

Langs de Noordlaan ligt het imposante historische kazernegebouw, waar onder meer het Ros Beiaard staat. Het gebouw is eigendom van de Regie der Gebouwen (federale overheid) en is zowel door de omvang als door het bouwtechnisch uitzicht uniek. Momenteel is de Kazerne slechts zeer beperkt in gebruik, waardoor deze ook sterk onderhevig is aan verval. De terreinen errond zijn ingericht als parking. 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die mogelijk zijn op deze site, heeft het stadsbestuur een ontwerpend onderzoek opgestart. De belangrijkste vraag is welke functies mogelijk zijn in en rond het kazernegebouw. Daarbij is er aandacht voor de ruimtelijke invulling en de financiële haalbaarheid van de verschillende voorstellen.

Ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek is een methodiek waarbij we verschillende mogelijke ontwikkelingen tegenover elkaar afwegen. Eerst worden een aantal fictieve, maar weloverwogen ontwikkelingsscenario’s bedacht. Vervolgens worden de inpasbaarheid in de omgeving, mobiliteitseffecten, economische haalbaarheid … van de scenario’s onderzocht.

De resultaten van dit ‘wat als’-onderzoek worden tegenover elkaar afgewogen. Dit maakt het mogelijk een verantwoorde keuze te maken voor de daadwerkelijke ontwikkeling.

Communicatie en inspraak

In juni 2015 organiseerde het stadsbestuur een infoavond en gesprekstafels met omwonenden en geïnteresseerde burgers. De ontwerpers schotelden aan de aanwezigen een aantal vragen voor die voer waren voor discussie en ging aan de slag met de geleverde input.

Stadsdebat

Het studiebureau onderzocht de mogelijke effecten van de verschillende scenario’s. Tijdens het stadsdebat op 21 juni 2016 werd de meest recente stand van zaken voorgesteld. Iedereen kon zich uitspreken over zowel de positieve als de negatieve punten en mee discussiëren aan de debattafel. De presentatie hiervan kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

In het eindrapport worden randvoorwaarden vastgelegd voor een kwalitatieve invulling van de site en het gebouw. Voor het opstellen van die randvoorwaarden zal rekening gehouden worden met de input van het stadsdebat.

Het onderzoek is dus nog niet afgerond. Van zodra de resultaten bekend zijn, worden ze hier gepubliceerd.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.

  • Kazerne ontwikkelingsscenario 1
  • Kazerne ontwikkelingsscenario 2