Herinrichting kerkplein Oudegem

Het kerkplein kreeg een grondige opknapbeurt.  De werken begonnen in het voorjaar 2018 en werden afgerond in oktober 2018.

De asfaltverharding werd volledig vernieuwd en de belijning opnieuw ingetekend.  Door een optimalisatie van de parkeerplaatsen op het plein werden in het nieuwe ontwerp 51 parkeerplaatsen gecreëerd.  De glascontainers werden herplaatst en voorzien van een laad- en losruimte voor personenwagens.

Om het plein beter tot zijn recht te laten komen, werd een nieuwe pleinwand gecreëerd in combinatie met een heestermassief.  Deze nieuwe pleinwand zal voor een groene buffer zorgen, een ideale plek om even te verpozen.  De aanhoudende droogte van de afgelopen zomer speelde ons echter parten waardoor de groenaanleg niet volledig kon uitgevoerd worden. 

Het pleintje voor de toegang van de kerk werd volledig vernieuwd met grijze betonstraatstenen.  De 2 ruime plantvakken zullen in de loop van oktober met betonnen zitelementen uitgerust worden.  Vanaf november 2018 zal de nodige groenaanleg voorzien worden.
Door deze nieuwe indeling wordt de onthaalruimte voor de kerk versterkt. 

Tevens werd het zebrapad verplaatst zodat dit in lijn ligt met de toegang van de kerk. Aan de overzijde van het plein werd het voetpad heraangelegd en dit vanaf het kruispunt met de Lambroeckstraat tot de ingang van het parochiecentrum.

Er werd een verbinding gemaakt tussen de Hofstraat en de Mevrouw Courtmansstraat door middel van een nieuwe voetweg in de pastorietuin naast de parochiezaal.  Voor het scoutslokaal worden 7 parkeerplaatsen aangelegd om ook op die manier het parkeeraanbod in de omgeving te verhogen. 

Meer info

Contactpersonen voor dit project waren:

  • Dirk Van Der Strieckt, verantwoordelijke aannemer aanleg verharding parking scouts, kerkplein voor ingang kerk en voetpaden Hofstraat, F&F Construct BVBA, 052 45 03 48, werk@fenfconstruct.be 
  • Christoph Cardon, dienst wegen en waterlopen, 052-25 11 07, wegenwerken@dendermonde.be
  • Ben Segers, dienst groenbeleid en landbouw, 052-25 11 29.