naar top
Gemeente Dendermonde

Opvang Visitatieschool

Online registratie

De kinderopvang in de school is een samenwerking tussen de Visitatieschool Baasrode en het lokaal bestuur.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen (2,5-12 jaar) en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinatoren

Jana De Wilde
Sharon Pesant
Brent Claessens

Voor- en naschoolse opvang

De opvang vindt plaats in de school zelf van 7 tot 17.30 u.

Ouders brengen hun kinderen 's morgens naar de opvang en vanaf 8.10 u. staan de kinderen onder toezicht van de school. Op het einde van de schooldag staat de begeleiding klaar om de kinderen op te vangen tot 17.30 u. Als er om 17.30 u. nog kinderen aanwezig zijn, brengt de begeleiding de kinderen te voet naar IBO De Speelvogels.

Na schooltijd krijgt elk kind een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel.

Op woensdagmiddag brengen de kinderen boterhammen van thuis mee, drank wordt opnieuw gratis aangeboden. Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang op school, moet zich registeren via de knop ‘Online registratie’ bovenaan deze pagina. Voor elk kind moet ook nog een dossier opgemaakt worden op de locatie. Neem hiervoor contact op met de coördinator. 

Prijs?

Voorschools en naschools
1 EUR per begonnen half uur 

Woensdagnamiddag
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 EUR per begonnen half uur (maximum van 4 EUR)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Schoolvrije dagen
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 EUR
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin
Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25 % korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief
50 % van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

Contact en openingsuren

Kinderopvang Visitatieschool

Adres
Rosstraat 79200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-34 50 50 of 0496-56 46 87
Tel.
0472-48 00 15 (coördinator)
E-mail

Ma-vr: 7 u. tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 17.30 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: gesloten