Stedelijke mantelzorgpremie

Iedere mantelzorger die zorgt voor een thuiswonende zorgbehoevende persoon kan een stedelijke mantelzorgpremie aanvragen. De mantelzorgpremie bedraagt 150 EUR per jaar en wordt uitbetaald in het tweede kwartaal. Er wordt slechts één mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon toegekend.

Met mantelzorg bedoelen we de zorg die door niet-professionelen wordt geboden (kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur ...)

Voorwaarden?

Voor de mantelzorger: 

 • Minstens 21 jaar zijn
 • De zorgbehoevende bijstaan en helpen

Voor de zorgbehoevende: 

 • Minstens 21 jaar zijn
 • Minstens 3 maand voor de aanvraag van de premie in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Dendermonde ingeschreven zijn en in Dendermonde wonen
 • Recht hebben op het zorgbudget van 130 EUR van de Vlaamse sociale bescherming (voorheen de Vlaamse Zorgverzekering) en hiervan een attest (met erkenningsperiode) kunnen voorleggen
 • Geen persoonlijk assistentiebudget of verhoogde kinderbijslag ontvangen
 • Niet in een woon- of zorgcentrum verblijven

Hoe aanvragen?

 • Download het aanvraagformulier (bij Downloads onderaan deze pagina). Vanaf 1 februari 2019 kunt u het aanvraagformulier ook afhalen in onderstaande locaties. U kunt hier ook terecht voor meer informatie of hulp bij het invullen van het formulier.
 • De mantelzorger en zorgbehoevende moeten het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Voeg een attest van de zorgkas van de zorgbehoevende toe waarin bevestigd wordt dat er recht is op het zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming voor het jaar 2018. 
 • Bezorg het aanvraagformulier ten laatste op 30 april 2019 aan het Sociaal Huis of een lokaal dienstencentrum. 

Waar aanvragen en indienen?

 • Sociaal Huis, Gentsesteenweg 1, 052-37 85 02, ma-vr 9-12 u., di 16-19 u. 
 • Lokaal dienstencentrum Zilverpand, Nieuwburcht 10, 052-25 17 33, bij de centrumleidster do 15-16.30 u. of de thuiszorgwerker wo 15-16.30 u.
 • Lokaal dienstencentrum Zonnebloem, Breestraat 109, 052-25 19 30, bij de centrumleidster di 8.30-10 u. of de thuiszorgwerker wo 10.30-11.30 u. 
 • Lokaal dienstencentrum ´t Plein, Kloosterstraat 30, 052-25 70 90, bij de centrumleidster wo 10.30-11.30 u. of de thuiszorgwerker di en do 15-16.30 u. 

Contact

Loketdiensten en premies

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 00
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.
Morgen open van 9 tot 12 u.

Dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als u zich niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren