naar top
Gemeente Dendermonde

Stedelijke mantelzorgpremie

Iedere mantelzorger die zorgt voor een thuiswonende zorgbehoevende persoon kan een stedelijke mantelzorgpremie aanvragen. De mantelzorgpremie bedraagt 150 EUR per jaar en wordt uitbetaald in het tweede kwartaal. Er wordt slechts één mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon toegekend.

Met mantelzorg bedoelen we de zorg die door niet-professionelen wordt geboden (kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur ...).

Eén van de voorwaarden om recht te hebben op de stedelijke mantelzorgpremie is dat de zorgbehoevende persoon dient te beschikken over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Vlaamse sociale bescherming). Om te bepalen of deze persoon al dan niet zorgbehoevend is, wordt een bepaald instrument (tool) gebruikt. Sinds 1 juni 2021 is dit instrument gewijzigd én wordt hiervoor de BelRAI screener gebruikt.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde echter vast dat, door het gebruik van deze nieuwe tool, te veel mensen uit de boot vielen (en dus geen aanspraak maakten op dit zorgbudget). Vandaar dat het agentschap besliste de scores, met terugwerkende kracht (vanaf 1 juni 2021), aan te passen waardoor meer mensen toegang hebben tot dit zorgbudget én dit alsnog, bij voldoen aan de voorwaarden, zullen ontvangen.

Vermits één van de voorwaarden, om de stedelijke zorgpremie te ontvangen, is dat men over een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden beschikt, pasten we als lokaal bestuur ook onze regelgeving aan én kan er nog een stedelijke mantelzorgpremie worden aangevraagd tot en met 31 december 2022 (normaliter was de uiterste aanvraagdatum 30 april 2022).

Voorwaarden?

Voor de mantelzorger: 

 • Minstens 18 jaar zijn (GRB 1/12/2020)
 • De zorgbehoevende bijstaan en helpen

Voor de zorgbehoevende: 

 • Minstens 18 jaar zijn (GRB 1/12/2020)
 • Minstens 3 maand voor de aanvraag van de premie in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Dendermonde ingeschreven zijn en in Dendermonde wonen
 • Recht hebben op het zorgbudget van 130 EUR van de Vlaamse sociale bescherming (voorheen de Vlaamse Zorgverzekering) en hiervan een attest (met erkenningsperiode) kunnen voorleggen
 • Geen persoonlijk assistentiebudget of verhoogde kinderbijslag ontvangen
 • Geen premie voor het thuis opvoeden van een kind met een handicap of aandoening ontvangen
 • Niet in een woon- of zorgcentrum verblijven

Hoe aanvragen?

 • Vanaf 1 februari 2022 kan je het aanvraagformulier downloaden of afhalen in onderstaande locaties. Je kan hier ook terecht voor meer informatie of hulp bij het invullen van het formulier.
 • De mantelzorger en zorgbehoevende moeten het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Voeg een attest van de zorgkas van de zorgbehoevende toe waarin bevestigd wordt dat er recht is op het zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming voor het jaar 2021. 
 • Bezorg het aanvraagformulier voor 31 december 2022 aan het Sociaal Huis of een lokaal dienstencentrum. 

Waar aanvragen en indienen?

 • Sociaal Huis, Gentsesteenweg 1, 052-37 85 02, ma-vr 9-12 uur en van 13.30 tot 16 uur, op dinsdag tot 19 uur. (niet tijdens de krokusvakantie).
 • Lokaal dienstencentrum Zilverpand, bewoners kunnen hun aanvraag indienen in het Sociaal Huis.
 • Lokaal dienstencentrum Zonnebloem, Breestraat 109, om een aanvraag in te dienen gelieve telefonisch een afspraak te maken : 052-25 19 30. 
 • Lokaal dienstencentrum ´t Plein, Kloosterstraat 30, om een aanvraag in te dienen gelieve telefonisch een afspraak te maken 052-25 70 90. 

Contact

Loketdiensten en premies

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 00
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Op afspraak in de namiddag van 13.30-16 u. en op dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als je je niet kan vrijmaken tijdens de kantooruren.