naar top
Gemeente Dendermonde

Stedelijke mantelzorgpremie

Iedere mantelzorger die zorgt voor een thuiswonende zorgbehoevende persoon kan een stedelijke mantelzorgpremie aanvragen. De mantelzorgpremie bedraagt 150 EUR per jaar en wordt uitbetaald in het tweede kwartaal. Er wordt slechts één mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon toegekend.

Met mantelzorg bedoelen we de zorg die door niet-professionelen wordt geboden (kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur ...).

Eén van de voorwaarden om recht te hebben op de stedelijke mantelzorgpremie is dat de zorgbehoevende persoon dient te beschikken over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Vlaamse sociale bescherming). Om te bepalen of deze persoon al dan niet zorgbehoevend is, wordt een bepaald instrument (tool) gebruikt. Sinds 1 juni 2021 is dit instrument gewijzigd én wordt hiervoor de BelRAI screener gebruikt.

Je kan de premie voor 2022 aanvragen vanaf 1 februari tot en met 30 april.

Voorwaarden?

Voor de mantelzorger: 

 • Minstens 18 jaar zijn (GRB 1/12/2020)
 • De zorgbehoevende bijstaan en helpen

Voor de zorgbehoevende: 

 • Minstens 18 jaar zijn (GRB 1/12/2020)
 • Minstens 3 maand voor de aanvraag van de premie in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Dendermonde ingeschreven zijn en in Dendermonde wonen
 • Recht hebben op het zorgbudget van 130 EUR van de Vlaamse sociale bescherming (voorheen de Vlaamse Zorgverzekering) en hiervan een attest (met erkenningsperiode) kunnen voorleggen
 • Geen persoonlijk assistentiebudget of verhoogde kinderbijslag ontvangen
 • Geen premie voor het thuis opvoeden van een kind met een handicap of aandoening ontvangen
 • Niet in een woon- of zorgcentrum verblijven

Hoe aanvragen?

 • Vanaf 1 februari 2023 kan je het aanvraagformulier downloaden of afhalen in onderstaande locaties. Je kan hier ook terecht voor meer informatie of hulp bij het invullen van het formulier.
 • De mantelzorger en zorgbehoevende moeten het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Voeg een attest van de zorgkas van de zorgbehoevende toe waarin bevestigd wordt dat er recht is op het zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming voor het jaar 2022. 
 • Bezorg het aanvraagformulier voor 30 april 2023 aan het Sociaal Huis of een lokaal dienstencentrum. 

Waar aanvragen en indienen?

  • Sociaal Huis
   Gentsesteenweg 1       
   9200 Dendermonde
   Tel: 052 37 85 00
   elke dag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. 
   Op dinsdag van 16 tot 19 uur (na afspraak).
   Vrijdagnamiddag gesloten.

  • LDC Zilverpand
   Nieuwburcht 10
   9200 Dendermonde
   Tel: 052 25 17 30
   Om een aanvraag in te dienen gelieve telefonisch een afspraak te maken.

  • LDC ’t Plein,
   Kloosterstraat 30
   9200 Baasrode
   Tel: 052 25 70 90         
   Om een aanvraag in te dienen gelieve telefonisch een afspraak te maken.

  • LDC Zonnebloem
   Breestraat 109
   9200 Sint-Gillis
   Tel: 052 25 19 30
   Graag een afspraak maken of dinsdag-/woensdagvoormiddag vrij tijdens het spreekuur.

Contact

Loketdiensten en premies

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren.