Meldingen

Meldingen kunnen gaan over verlichting, gebrekkige verkeersborden en wegsignalisatie, geluidsoverlast, zwerfvuil, gebreken aan het wegdek …

Hoe doorgeven? 

1. Online

Geef uw melding online door

2. Kom langs

Kom langs in de Stadswinkel. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Procedure 

  • De klachtencoördinator registreert uw melding.
  • Als een melding ontvankelijk is, wordt deze verder onderzocht. Meldingen die anoniem worden ingediend, worden niet behandeld. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.
  • Het volledige onderzoek mag in totaal max. 45 kalenderdagen bedragen vanaf de dag van ontvangstbevestiging. Een uitzondering op deze termijn is mogelijk omwille van de complexiteit van de melding of wegens overmacht.
  • Na afloop van het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van het resultaat.

Contact

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
Fax
BE 0207.445.584
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 9 tot 14 u.

Dienstverlening zonder afspraak