Meldingen

Meldingen kunnen gaan over verlichting, gebrekkige verkeersborden en wegsignalisatie, geluidsoverlast, zwerfvuil, gebreken aan het wegdek …

Opgelet: Dit is niet hetzelfde als klachten.

U kunt uw melding doorgeven aan de klachtencoördinator:

Meldingen die anoniem worden ingediend, worden niet behandeld. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.

Procedure 

  • De klachtencoördinator registreert uw melding.
  • Als een melding ontvankelijk is, wordt deze verder onderzocht. 
  • Het volledige onderzoek mag in totaal max. 45 kalenderdagen bedragen vanaf de dag van ontvangstbevestiging. Een uitzondering op deze termijn is mogelijk omwille van de complexiteit van de melding of wegens overmacht.
  • Na afloop van het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van het resultaat. 

Contact

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
Fax
BE 0207.445.584
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 14 u.

Dienstverlening zonder afspraak