naar top
Gemeente Dendermonde

Het jongerenbudget

Stad Dendermonde reikt middelen aan om samen met jongeren aan de toekomst te bouwen. Dit is een project van de werf 'kindvriendelijke stad' uit het meerjarenplan #project9200.

Waarom

Het doel van het jongerenbudget is om jongeren van 12 tot 18 jaar te laten meedenken én hun omgeving en leefwereld mee vorm te geven . Algemeen belang speelt hier een belangrijke rol. Het project moet plaatsvinden binnen het grondgebied van Dendermonde en deelgemeenten. Het project moet buiten de reguliere werking, maar wel binnen de bevoegdheden van het lokaal bestuur vallen.

Hoe

Jongeren kunnen projecten indienen en in een volgende fase ook stemmen op de ingediende voorstellen via het inspraakplatform 'Denk mee(r) voor Dendermonde'.

Een project moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de indiener moet tussen de 12 en 18 zijn
  • het project vindt plaats in Dendermonde of deelgemeenten
  • het idee ontvangt geen andere subsidies van het lokaal bestuur
  • het project kost max. 2.500 EUR
  • de indiener levert zelf een bijdrage bij de realisatie
  • het idee kan uitgevoerd binnen 6 maanden

Alle stappen op een rij

Van 1 september tot 31 oktober 2022 kunnen jongeren projecten indienen.

Van 1 november tot 15 november 2022 bepalen we welke projecten voldoen aan de voorwaarden. We nemen contact op met de indieners voor feedback of om extra info op te vragen. Vervolgens legt het college van burgemeester en schepenen de definitieve lijst van de gekozen voorstellen vast die doorgaan naar de volgende fase: de stemronde.

Van 16 november tot 30 november 2022 kan iedereen stemmen op zijn of haar 3 favoriete ideeën. Projecten met meer dan 100 stemmen gaan automatisch naar de volgende fase.

Van 1 december tot 15 december zal de jury geldige inzendingen, met voldoende stemmen, analyseren en bespreken. De jury bepaalt kritisch welke projecten de stad het meest ten goede komen en over welke projecten het budget van 10.000 euro verdeeld zal worden.

In december 2022 maken we bekend welke projecten effectief worden uitgevoerd.

Het volgende jongerenbudget start in september 2023. We voorzien een totaalbudget van 10.000 euro.

Naar de winnaars van het jongerenbudget 2022

Contact

Communicatiedienst

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 20
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

Ik wil iets melden.

  • jongerenbudget