Nieuwe locatie voor IBO Baasrode

Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk diensten en gebouwen clusteren binnen het eigen stadspatrimonium. Daarom werd op 3 november 2014 beslist om te onderzoeken of de IBO kan geherlokaliseerd worden in de leegstaande lokalen van de kleuterafdeling van stedelijke basisschool De Schakel in de Kloosterstraat in Baasrode. De bestaande capaciteit van 45 kinderen blijft behouden. Op 12 januari 2015 werd het bouwprogramma vastgelegd in samenspraak met het IBO en de dienst gebouwen.

Het studiebureau Artex ingenieurs & Architecten bvba uit Dendermonde werd aangesteld om een voorontwerp op te maken. Vier bestaande lokalen van de school worden verbouwd tot inkom met onthaal, EHBO-lokaal, speel- en verblijfsruimtes. De verbouwing van de bestaande lokalen bestaat o.a. uit een volledige vernieuwing van de technieken, renoveren en isoleren van de vloeren en het vernieuwen van het oude houten schrijnwerk in de voorgevel. We voorzien ook een uitbreiding met een nieuwbouw voor de refter, personeelsruimte en keuken. De kostprijs voor het project wordt geraamd op 480.000 EUR incl. btw.

Het college keurde het voorontwerp goed op 7 december 2015. Het voorontwerp werd voorgelegd aan Kind en Gezin. Kind en Gezin sprak zich op 21 januari 2016 positief uit over de realisatie van een IBO in de stedelijke basisschool in de Kloosterstraat.

Op basis van deze gegevens besliste het college van 8 februari 2016 definitief om IBO Baasrode te herlokaliseren naar de Kloosterstraat. Aan het studiebureau Artex ingenieurs & Architecten uit Dendermonde werd de verdere studie- en projectopvolging toegewezen. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend en goedgekeurd.

De werkzaamheden zijn uiteindelijk gegund aan VMG-De Cock voor 581.160,83 euro en zijn intussen gestart.

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.