Nieuwe aanmeldingsprocedure voor het secundair onderwijs

Voor het schooljaar 2022-2023 starten de secundaire scholen van Dendermonde, Óscar Romerocollege en GO! Middenschool Athenea, met een nieuwe, digitale aanmeldingsprocedure. Ouders melden eerst hun kind aan en kunnen dan pas overgaan tot inschrijven op de toegewezen school.

Wanneer aanmelden?

Ouders melden vanaf maandag 14 februari 14 u. hun kind aan via de website www.naarschoolindendermonde.be. Op maandag 21 maart krijgen de ouders een brief of mail met een ticket waarmee ze hun kind kunnen inschrijven op de toegewezen school. In principe krijgt ieder kind de school van zijn/haar keuze. Het moment waarop ouders aanmelden is niet belangrijk. Alle ouders hebben ruim de tijd om hun kind aan te melden voor vrijdag 11 maart 15 u.

Is er al een oudere broer of zus ingeschreven in de school? Of werkt één van de ouders op de school?

Deze ouders kunnen hun kind rechtstreeks inschrijven op deze school tussen maandag 24 januari en vrijdag 4 februari.

Wanneer inschrijven?

Je gaat naar de toegewezen school om je kind in te schrijven. De school houdt je op de hoogte van de inschrijvingsdagen. Deze vinden plaats tussen woensdag 23 maart en woensdag 27 april 2022. Bij voorkeur komen de ouders naar de school tijdens deze inschrijvingsdagen:

 • Óscar Romerocollege
  • woensdag 23 maart: 16-20 u.
  • dinsdag 19 april: 17-20 u.
  • vanaf woensdag 20 april: op afspraak
 • GO! Middenschool Athenea Dendermonde
  • donderdag 24 maart : 15.30-19.30 u.
  • dinsdag 29 maart : 15.30-19.30 u.
  • vanaf dinsdag 19 april : op afspraak

Wil je graag meer informatie?
Neem deel aan de digitale infoavond op dinsdag 1 februari 2022 om 19.30 u. via https://www.naarschoolindendermonde.be of https://www.dendermonde.be/secundair.  

Vragen over de aanmeldingsprocedure?
Voor ondersteuning om aan te melden kan je terecht bij het Digipunt, de brugfiguren en Het Huis van het Kind De Kroon. Zij helpen je verder om het aanmeldformulier in te vullen.

Voor inhoudelijke vragen over het aanmeldsysteem kan je terecht bij LOP Dendermonde SO via helpdesk@naarschoolindendermonde.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 januari 2022.