Vacature: begeleider buitenschoolse opvang

Werk je graag mee aan kwalitatieve buitenschoolse opvang? Lees dan hier meer over onze vacature als begeleider buitenschoolse opvang.

Plaats in de organisatie

Je wordt tewerkgesteld in één van onze locaties buitenschoolse opvang. Elke buitenschoolse opvang staat voor pedagogisch verantwoorde opvang van kinderen uit de basisschool (2,5 tot 12 jaar), voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Het is een plaats waar kinderen in een veilige omgeving en huiselijke sfeer kunnen spelen.

Rol in de organisatie

Als begeleider biedt je de kinderen een gevarieerde en leuke vrije tijd aan. Dit zowel individueel als in groep en gericht op de beleving en ontwikkeling van het kind. Samen met je collega’s organiseer en begeleid je activiteiten op maat van de kinderen. Je speelt mee met hen, bent creatief en expressief en daagt de kinderen uit zich verder te ontwikkelen.

Bovendien herken je de fysieke en emotionele behoefte van het kind en speel je hier (pro)actief op in. Inspraak en betrokkenheid van de kinderen zijn voor jou een evidentie. Je stimuleert hen op een positieve wijze bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Je zorgt er ten alle tijden voor dat de omgeving en het materiaal voor de kinderen en jouw collega’s veilig en hygiënisch zijn.

Als begeleider bekleedt je een voorbeeldfunctie, waarbij je vlot omgaat met de diversiteit van kinderen, gezinnen, externen en collega’s en toon je respect voor alle individuen. Dit respect voor anderen breng je over op de kinderen.

Naast je werk met de kinderen heb je ook een belangrijke opdracht t.a.v. de ouders waarmee je samenwerkt in de opvoeding van hun kinderen. Je erkent en waardeert de ouders als eerste opvoeder en luistert actief naar bezorgdheden, klachten of problemen van de ouders. Overleg met de ouders rond het dagverloop, aanpak van het kind of specifieke noden spelen hierin een belangrijke rol. Ook ga je mee op zoek naar activiteiten om de ouderparticipatie te bevorderen.

Je collega’s, de school, het CLB en de lokale coördinatoren vormen eveneens belangrijke samenwerkingspartners. Je wisselt informatie uit, overlegt, maakt afspraken en komt deze na om uiteindelijk de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

Tot slot zal je eveneens administratieve en logistieke taken uitvoeren zoals onder meer basistaken op pc (outlook, word) , eetmomenten vlot laten verlopen en praktische problemen signaleren en opvolgen.

De ideale kandidaat?

Je hebt een hart voor kinderen en staat te popelen om nieuwe activiteiten te bedenken, te organiseren én uit te voeren. Het samenwerken met verschillende partners schrikt jou hierin niet af en je kan je communicatie vlot aanpassen aan al deze partners. Ten slotte toon je de nodige empathie en durf je initiatief te tonen waar mogelijk.

De algemene aanwervingsvoorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kan je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van de functie, dit blijkt uit een medisch onderzoek bij indiensttreding.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

De diplomavoorwaarden:

 • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.
 • Minstens 18 jaar oud zijn bij aanwerving
 • Beschikken over een kwalificatiebewijs zoals bepaald door Opgroeien.

Ons aanbod:

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé
 • Een deeltijds vervangingscontract (19u of 28.5u) in contractueel dienstverband
 • Een aantrekkelijke verloning
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon)
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding
 • Maaltijdcheques

Interesse?

Solliciteren kan door jouw cv, motivatiebrief en je diploma te bezorgen aan vacatures@dendermonde.be. Op basis van jouw cv en motivatie beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. 

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Cindy Ysewijn, personeelsdienst - team selectie en rekrutering via vacatures@dendermonde.be of via 052/26.27.15. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Jana De Wilde via jana.dewilde@dendermonde.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 25 januari 2022.