Burgerbudget 2022, thema 'klimaat en duurzaamheid': doe mee!

Bouw mee aan een klimaatvriendelijk en duurzaam Dendermonde! Heb je een leuk voorstel? Deel en motiveer dan jouw project!

Burgerbudget 2022 zet het thema 'klimaat en duurzaamheid' in de kijker. Het lokaal bestuur voorziet een budget van 30.000 euro voor inwoners van het grondgebied om zelf de touwtjes in handen te nemen. 

Hoe kan ik mijn idee indienen?

Een initiatief voor meer 'groen' in je straat, buurt of wijk? Een origineel en creatief idee voor minder afval of duurzamer consumeren? Een voorstel voor minder voedselverspilling?  Neem een kijkje of deel jouw project via het participatieplatform Denk mee(r) voor Dendermonde! Je leest er ook meer over de voorwaarden en de stemprocedure.

Je project indienen kan tot en met 31 mei 2022. Stemmen op ingediende voorstellen start op 1 juli. 

Deel jouw project!

Wat zijn de voorwaarden?

Opgelet! Er zijn voorwaarden voor het indienen van een project. Het doel van het burgerbudget is om inwoners te laten meedenken en samenwerken, én hun omgeving en leefwereld naar eigen inzicht mee vorm te geven. Beantwoordt je project aan onderstaande vragen?

  • Je ben 18+ zijn en woont in Dendermonde of deelgemeente? 
  • Komt het de Dendermondenaren ten goede?
  • Is je idee zo duidelijk en concreet mogelijk beschreven? Met een doelstelling, richtprijs, uitvoerder, duurtijd en takenpakket?
  • Vindt je project plaats in Dendermonde of deelgemeenten?
  • Valt het binnen het thema 'klimaat en duurzaamheid' en kadert het binnen de bevoegdheden van het lokaal bestuur? Bv. aanpassingen aan een gewestweg kunnen niet. 
  • Ontvangt het geen andere subsidies van het lokaal bestuur?
  • Kost je project max. 10.000 EUR? Dit mag vrij worden aangevuld met eigen middelen.
  • Lever je zelf ook een bijdrage? Dit kan zowel op financieel als op logistiek vlak zijn.
  • Kan het worden uitgevoerd binnen twee jaar?
  • Is het niet van commerciële. politieke of levensbeschouwelijke aard zijn, noch fondsenwerving? 

In de fase vanaf 1 juni 2022 beoordelen we of alle projecten voldoen aan de gestelde voorwaarden. De stemronde start op 1 juli 2022. Vanaf dan kan je oproepen om voor jouw idee te stemmen. 

Voorstellen die op papier worden ingediend, worden door de communicatiedienst op het participatieplatform gepubliceerd.

Zoek je meer informatie of inspiratie?

Surf naar www.dendermonde.be/burgerbudget voor meer informatie of vind inspiratie bij de winnende projecten van burgerbudget 2020 of burgerbudget 2021.

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 maart 2022.