Groepsaankoop zonnepanelen en/of thuisbatterij

Als inwoner van Dendermonde kan je je opnieuw gratis en vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen en/of thuisbatterij van de Provincie Oost-Vlaanderen. Inschrijven voor de zonnepanelen kan nog t.e.m. donderdag 12 mei 2022, voor de thuisbatterij t.e.m. vrijdag 6 juni 2022.

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de zesde keer een groepsaankoop zonnepanelen. Zonnepanelen blijven een erg interessante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Ook dit jaar krijg je de kans om via de Provincie Oost-Vlaanderen deel te nemen aan een groepsaankoop zonnepanelen en/of thuisbatterij. Door samen aan te kopen, verkrijgen we een scherp groepsvoordeel.

Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners, organisatie, steden en gemeenten, bedrijven ... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2040 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.

Ook het lokaal bestuur Dendermonde ondersteunt dit initiatief. 

Wie kan deelnemen?

Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. De groepsaankoop houdt rekening met een maximum van 10 kWp geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen met ongeveer 40 panelen). Ook als zelfstandige, kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven.

Schrijf je hier voor in voor de groepsaankoop zonnepanelen/thuisbatterij. 

Liggen er al zonnepanelen op je dak? Dan kan je ook inschrijven voor de groepsaankoop thuisbatterij via www.oost-vlaanderen.be/storage .

Meer info

Voor meer informatie over dit initiatief: surf naar www.oost-vlaanderen.be/zp of www.oost-vlaanderen.be/batterij, bel naar het gratis nummer 0800-26 803 (werkdagen van 9 tot 17 u.), of mail naar zonnepanelen@oost-vlaanderen.be of batterij@oost-vlaanderen.be.

Dit artikel werd gepubliceerd op 11 april 2022.