Onderling akkoord in het Dendermondse sportlandschap

KAVD, AGB Dendermonde en het lokaal bestuur hebben een akkoord bereikt. Vanaf nu bouwen we verder aan de plannen voor een sportieve toekomst voor de vele sportclubs, sporters en supporters in Dendermonde.

KAVD, AGB Dendermonde en het lokaal bestuur hebben een akkoord bereikt over de opzegtermijnen van het voetbalterrein “Grootzand” en van het B-terrein in de Oud Kerkhofstraat te Grembergen. Het onderling akkoord biedt een oplossing voor KAVD en zekerheid voor vele Dendermondse sportclubs en sporters.

De overeenkomst werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB en het college van burgemeester en schepenen. Alle partijen hebben het akkoord ondertekend. Op dinsdag 19 april 2022 werd het ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

Samen met voetbalclub KAVD werken we aan de toekomst. Het volgende seizoen 2022-2023 zal nog gespeeld worden op het A-terrein aan het Grootzand. De trainingen kunnen doorgaan op het C-terrein in de Oud Kerkhofstraat, in overleg met de andere gebruikers van het terrein.

Het lokaal bestuur wil meer inzetten op buurtsport. We willen jongeren versterken en verbinden door sport. KAVD is onze bevoorrechte partner om in de buurt van de Donkwijk meer jongeren aan het sporten te zetten.

Dit akkoord is een belangrijke doorbraak in het realiseren van verschillende sportinfrastructuurprojecten. Zo kunnen de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe sporthal Grembergen op de site Grootzand gefinaliseerd worden en in uitvoering gaan vanaf midden 2023. In de Oud Kerkhofstraat kan D-Mon hockey nog voor de zomer starten met de geplande aanleg van het hockeyterrein. Door de realisatie van dit hockey- en frisbeeterrein in Grembergen en de verhuis van die clubs naar deze nieuwe infrastructuur, komt er op de site Sint-Gillis in de toekomst ruimte vrij voor de andere buitensportclubs.

De voorbije weken werd intens overlegd, constructief en hard gewerkt aan een akkoord waarin alle partijen zich kunnen vinden. We zijn zeer tevreden dat er witte rook is in het Dendermondse sportlandschap. AGB Dendermonde en het lokaal bestuur danken de vertegenwoordigers voor het meewerken aan de oplossing. Vanaf nu bouwen we verder aan de plannen voor een sportieve toekomst voor de vele sportclubs, sporters en supporters in Dendermonde!

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 april 2022.