Gedetineerden en laatstejaarsleerlingen humane wetenschappen op gezamenlijke tentoonstelling ‘Breek uit je hoofd’ in de bib

Leerlingen van het 6e middelbaar humane wetenschappen uit het Óscar Romerocollege zijn een unieke en creatieve samenwerking aangegaan met gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde. Het resultaat is de bijzondere tentoonstelling ‘Breek uit je hoofd’.

Tijdens het creatieve atelier in de gevangenis leren gedetineerden, onder begeleiding van vrijwilligers, hun gedachten, gevoelens en frustraties beeldend weer te geven. Dat uit zich vaak in mooie, persoonlijke werken. De leerlingen van het 6e middelbaar humane wetenschappen uit het Óscar Romerocollege gingen creatief aan de slag met deze werken. Welke gevoelens wekken de schilderijen, tekeningen, teksten … op bij de jongeren? Dat verwerkten ze in hun eigen artistieke creaties. Op die manier ontstond een grensverleggende dialoog die muren en taboes doorbreekt.

Maatschappelijke meerwaarde voor leerlingen én gedetineerden

‘Breek uit je hoofd’, de titel van de expositie, verwijst enerzijds naar het doorbreken van vastgeroeste gedachten over justitie, straffen en de gevangenis en dat zowel bij leerlingen, gedetineerden als bij de bezoekers van de expositie. Anderzijds kan je door creatief bezig te zijn ook “ontsnappen” aan de realiteit en uit je hoofd breken.

Door deze unieke samenwerking staan jongeren stil bij wat het betekent voor een gedetineerde om voor lange tijd opgesloten te zitten. Wat is de impact op mentaal vlak? Hoe kan detentie zinvol zijn? Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Het contact met de buitenwereld zorgt ervoor dat de gedetineerden leren te geloven in een maatschappij die ook nog in hen wil geloven.

Kunstproject kadert binnen detentieweek

In het kader van de lessen cultuurwetenschappen worden de laatstejaarsleerlingen humane wetenschappen van het Óscar Romerocollege gedurende een week ondergedompeld in de wereld van justitie en detentie. Er wordt niet alleen geschilderd en getekend, maar ook gewerkt rond beeldvorming en bewustwording: experten komen aan het woord, er zijn discussiegroepen enz. De jongeren krijgen ook uitleg van een ervaringsdeskundige over het leven in de gevangenis.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Óscar Romerocollege, de gevangenis van Dendermonde, team Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van het Agentschap Justitie en Handhaving, CAW Oost-Vlaanderen en de bibliotheek van Dendermonde.

Het team Hulp -en dienstverlening aan gedetineerden (HDG) van het Agentschap Justitie en Handhaving bereidt gedetineerden voor op het leven na de gevangenis. Ook de zorg voor gedetineerden tijdens hun verblijf in de gevangenis is een belangrijke opdracht. De gevangenis van Dendermonde voorziet samen met het team HDG en verschillende partners een gevarieerd aanbod van opleidingen, sport, welzijn, cultuur etc.

Praktisch

De tentoonstelling ‘Breek uit je hoofd’ loopt nog tot en met vrijdag 3 juni 2022 in de bib, Kerkstraat 111. Nadien volgt een tentoonstelling in de gevangenis van Dendermonde zodat ook de gedetineerden de kans krijgen om ze te bezichtigen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 3 mei 2022.