Vacature: buurtsportmedewerker

Hou je van sport? Wil je samen met jongeren het sportaanbod uitbreiden in verschillende wijken?

Rol in de organisatie

Als buurtsportmedewerker zet je in op buurtsport, voornamelijk bij jongeren om zo hun netwerk te versterken door middel van sport. Je staat mee in voor de realisatie van een kwaliteitsvolle buurtsportwerking. Je ontwikkelt laagdrempelige initiatieven rond sport en bewegen waar iedereen aan kan deelnemen. Op die manier zorg je voor de nodige dynamiek in de wijken, met extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare inwoners. Je gaat op zoek naar de noden bij jongeren en hun ouders om deze vervolgens met het team aan te pakken. Je legt contacten met de jongeren in de buurt en werkt samen een sportief aanbod uit. Via dit aanbod werken de jongeren aan hun competenties en ontplooien ze zichzelf verder.

Je werkt mee aan de realisatie van het wijkverbeteringscontract. Daarin ga je met jongeren aan de slag en creëer je via het buurtsportaanbod ontmoetingsplekken en kansen om zo de jongeren en de buurt te versterken.

Je werkt nauw samen met collega’s uit andere teams, partners uit het middenveld en uiteraard met de doelgroepen in de buurt waar je actief bent. Daarbij betrek je alle partners en doelgroepen en bouw je zo de buurtsportwerking verder uit.

Je brengt bestaande sportinfrastructuren in de wijken in kaart en gaat op zoek naar bijkomende mogelijkheden. Daarbij geef je ook input over de demografische samenstelling van de wijken. Met als ultieme doel om meer mensen in beweging te krijgen.

Kortom jij bent het aanspreekpunt voor buurtbewoners en partnerorganisaties voor alle vragen over sport en beweging. Je zorgt voor de nodige promotie van het buurtsportaanbod via verschillende kanalen en via jouw persoonlijke aanpak.

De ideale kandidaat

Als buurtsportmedewerker leg je contacten met jongeren in de buurt en werk je samen met hen aan een sportief aanbod dat hen met elkaar verbindt. Je luistert actief en maakt een actieplan op. Je kan jouw enthousiasme overbrengen en bent graag sportief bezig. Via sport en spel leer je de jongeren bepaalde waarden aan. Daarbij is het belangrijk dat je vlot kan samenwerken met verschillende partners en doelgroepen. Je kan vlot communiceren, zowel mondeling, schriftelijk als ook online. Kennis van sociale media of andere tools en apps zijn zeker een pluspunt. Je leert graag bij over sport en bent bereid om sporadisch ook ’s avonds of in het weekend te werken. Heb je kennis van sociaal werk en participatieve methodieken? Stel je zeker kandidaat.

Download de infobrochure voor buurtsportmedewerker

Plaats in de organisatie

Als buurtsportmedewerker maak je deel uit van het team ‘Kansen’ dat in verschillende buurten en wijken in Dendermonde actief is. Samen met de buurtzorgmedewerker, brugfiguren voor onderwijs en kinderopvang en jeugdopbouwwerkers werk je samen in een team. In dit team spelen jullie signalen door aan elkaar en ondersteunen jullie acties uit het actieplan van de wijk. Je werkt nauw samen met buurtpartners zoals Groep Intro, SHM Volkswoningen, expertisecentrum Buurtsport (Netwerk Lokaal Sportbeleid).

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2.664 EUR en max. 4.488 EUR bruto geïndexeerd maandsalaris)
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0.25 EUR/km
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van 6 EUR/gewerkte dag
 • Vele voordelen en kortingen via GSD-V

Bijkomende informatie

 • Het verloop van de selectie
  • Preselectie (gunstig/ongunstig)
  • Eventuele niveautest (gunstig/ongunstig): donderdagnamiddag 14 juli
  • Een persoonlijkheidsvragenlijst
  • Een gevalstudie: vrijdag 5 augustus 2022 of dinsdag 9 augustus 2022
  • Een mondeling gedeelte: vrijdag 5 augustus 2022 of dinsdag 9 augustus 2022

Interesse?

Solliciteer hier voor buurtsportmedewerker

Solliciteren kan tot en met 13 juli 2022 door jouw cv, ingevulde vragenlijst en een kopie van jouw diploma te bezorgen.

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Annelies Van Doren, team selectie en rekrutering via vacatures@dendermonde.be of via 052-37 83 01.

Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Karolien De Sadeleer via karolien.desadeleer@dendermonde.be 

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 juni 2022.