Bericht van de polder Schelde Durme Oost

De polder Schelde Durme Oost meldt dat ingelanden van de polder die geen afzonderlijk stemrecht hebben de mogelijkheid hebben zich te groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering is, voor de algemene vergadering van de polder aan te stellen.

Volgens artikel 6 van het huishoudelijk reglement van de polder Schelde Durme Oost dient de aanvraag schriftelijk ingediend te worden met het formulier 'modelaanvraag tot groepering'. Dit formulier kan aangevraagd worden bij de polder Schelde Durme Oost en dient ingediend te worden voor 1 september 2022 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs gericht aan de dijkgraaf, Dorp 1, 9220 Hamme, 052/412599 of poldersdo@skynet.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 29 juni 2022.